explode_outer generatorfunctie met tabelwaarde

Retourneert rijen door het nesten te verwijderen expr met behulp van buitenste semantiek.

Syntaxis

explode_outer(expr)

Argumenten

  • expr: Een MATRIX- of MAP-expressie.

Retouren

Een set rijen die bestaat uit de andere expressies in de selectielijst en de elementen van de matrix of de sleutels en waarden van de kaart. Als expr NULL is, wordt één rij met NULL's voor de matrix- of kaartwaarden geproduceerd.

explode_outer kan alleen worden geplaatst in de lijst selecteren of een LATERAL VIEW. Wanneer u de functie in de lijst selecteren plaatst, mag er geen andere generatorfunctie in dezelfde selectielijst staan.

De kolom die wordt geproduceerd door de matrix heeft standaard een col naam, maar kan een alias hebben. De kolommen voor een kaart worden standaard en key value genoemd. Ze kunnen ook een alias krijgen met behulp van een alias-tuple zoals AS (myKey, myValue) .

Voorbeelden

> SELECT explode_outer(array(10, 20)) AS elem, 'Spark';
 10 Spark
 20 Spark
> SELECT explode_outer(map(1, 'a', 2, 'b')) AS (num, val), 'Spark';
 1   a   Spark
 2   b   Spark
> SELECT explode_outer(cast(NULL AS array<int>)), 'Spark';
 NULL   Spark