from_utc_timestamp-functie

Retourneert een tijdstempel in expr opgegeven in UTC in de tijdzone timeZone .

Syntaxis

from_utc_timestamp(expr, timeZone)

Argumenten

  • expr : een TIMESTAMP-expressie met een UTC-tijdstempel.
  • timeZone: Een TEKENREEKSexpressie die een geldige tijdzone is.

Retouren

EEN TIJDSTEMPEL.

Voorbeelden

> SELECT from_utc_timestamp('2016-08-31', 'Asia/Seoul');
 2016-08-31 09:00:00
> SELECT from_utc_timestamp('2017-07-14 02:40:00.0', 'GMT+1');
'2017-07-14 03:40:00.0'