ntile functie voor het rangschikkingsvenster

Verdeelt de rijen voor elke vensterpartitie in n buckets, variƫrend van 1 tot en met . n

Syntaxis

ntile([n])

Argumenten

  • n: Een optioneel geheel getal dat groter is dan 0.

Retouren

Een GEHEEL GETAL.

De standaardwaarde n voor is 1. Als groter is dan het werkelijke aantal of de rijen in het venster, moet u de n ORDER BY-component (Databricks SQL) gebruiken met deze functie.

Als de volgorde niet uniek is, is het resultaat niet-deterministisch.

Voorbeelden

> SELECT a, b, ntile(2) OVER (PARTITION BY a ORDER BY b) FROM VALUES ('A1', 2), ('A1', 1), ('A2', 3), ('A1', 1) tab(a, b);
 A1 1   1
 A1 1   1
 A1 2   2
 A2 3   1