nvl2-functie

expr2Retourneert als niet of anderszins expr1 NULL expr3 is.

Syntaxis

nvl2(expr1, expr2, expr3)

Argumenten

  • expr1: Een expressie van elk type.
  • expr2: Een expressie van elk type.
  • expr3: Een expressie die een minst algemeen type deelt met expr2 .

Retouren

Het resultaat is het minst algemene type expr2 en expr3 .

Deze functie is een synoniem voor CASE WHEN expr1 IS NOT NULL expr2 ELSE expr2 END .

Voorbeelden

> SELECT nvl2(NULL, 2, 1);
 1
> SELECT nvl2('spark', 2, 1);
 2