pmod-functie

Retourneert het positieve restant na dividend / divisor .

Syntaxis

pmod(dividend, divisor)

Argumenten

  • dividend: Een expressie die wordt geĆ«valueerd als een numerieke waarde.
  • divisor: Een expressie die wordt geĆ«valueerd als een numerieke waarde.

Retouren

Als beide dividend en divisor decimaal zijn, komt het resultaat overeen met het type divisor . In alle andere gevallen een DOUBLE.

Als divisor 0 is, wordt door de functie de fout division-by-zero weergegeven.

Deze functie is gelijk aan abs(mod(dividend, divisor)) .

Voorbeelden

> SELECT pmod(10, 3);
 1
> SELECT pmod(-10, 3);
 2