schema_of_csv-functie

Retourneert het schema van een CSV-tekenreeks in DDL-indeling.

Syntaxis

schema_of_csv(csv [, options] )

Argumenten

  • csv: Een LETTERLIJKE TEKENREEKS met geldige CSV-gegevens.
  • options: Een optionele LETTERLIJKE KAART-waarde waarbij sleutels en waarden STRING zijn.

Retouren

Een TEKENREEKS die een struct samen stelt. De veldnamen worden afgeleid door de positie als _Cn . De waarden bevatten de afgeleide opgemaakte SQL typen. Zie de functie from_csv voor meer informatie over opties.

Voorbeelden

> DESCRIBE SELECT schema_of_csv('1,abc');
 STRUCT<`_c0`: INT, `_c1`: STRING>