sort_array-functie

Retourneert de matrix expr in gesorteerde volgorde.

Syntaxis

sort_array(expr [, ascendingOrder] )

Argumenten

  • expr: Een MATRIX-expressie van sorteerbare elementen.
  • ascendingOrder: Een optionele BOOLEAANSE expressie die standaard wordt ingesteld op true .

Retouren

Het resultaattype komt overeen met expr .

Sorteert de invoer matrix in oplopende of aflopende volgorde op basis van de natuurlijke volgorde van de matrixelementen. NULL -elementen worden in oplopende volgorde of aan het einde van de geretourneerde matrix in aflopende volgorde aan het begin van de geretourneerde matrix geplaatst.

Voorbeelden

> SELECT sort_array(array('b', 'd', NULL, 'c', 'a'), true);
 [NULL,a,b,c,d]