split-functie

Splitst str rond exemplaren die overeenkomen regex met en retourneert een matrix met een lengte van ten zeerste limit .

Syntaxis

split(str, regex [, limit] )

Argumenten

  • str: Een TEKENREEKSexpressie die moet worden gesplitst.
  • regexp: Een STRING-expressie die een reguliere Java-expressie is die wordt gebruikt om te str splitsen.
  • limit: Een optionele INTEGER-expressie die standaard is ingesteld op 0 (geen limiet).

Retouren

Een MATRIX van TEKENREEKS.

Als > 0: de lengte van de resulterende matrix is niet meer dan limiet en de laatste vermelding van de resulterende matrix bevat alle invoer buiten de laatst limit overeenkomende regex .

Als <= 0: wordt zo vaak mogelijk toegepast en kan de resulterende limit regex matrix elke grootte hebben.

Voorbeelden

> SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]');
 [one,two,three,]
> SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]', -1);
 [one,two,three,]
> SELECT split('oneAtwoBthreeC', '[ABC]', 2);
 [one,twoBthreeC]