to_json-functie

Retourneert een JSON-tekenreeks met de struct die is opgegeven in expr .

Syntaxis

to_json(expr [, options] )

Argumenten

  • expr: Een STRUCT-expressie.
  • options: Een optionele letterlijke MAP-expressie met sleutels en waarden als STRING.

Retouren

EEN TEKENREEKS.

Zie from_json functie voor meer informatie over mogelijke options .

Voorbeelden

> SELECT to_json(named_struct('a', 1, 'b', 2));
 {"a":1,"b":2}
> SELECT to_json(named_struct('time', to_timestamp('2015-08-26', 'yyyy-MM-dd')), map('timestampFormat', 'dd/MM/yyyy'));
 {"time":"26/08/2015"}
> SELECT to_json(array(named_struct('a', 1, 'b', 2)));
 [{"a":1,"b":2}]
> SELECT to_json(map('a', named_struct('b', 1)));
 {"a":{"b":1}}
> SELECT to_json(map(named_struct('a', 1),named_struct('b', 2)));
 {"[1]":{"b":2}}
> SELECT to_json(map('a', 1));
 {"a":1}
> SELECT to_json(array((map('a', 1))));
 [{"a":1}]