Databricks SQL-id's

Een id is een tekenreeks die wordt gebruikt om een object te identificeren, zoals een tabel, weergave, database/schema of kolom. Databricks SQL reguliere id's en id's met scheidingstekens, die tussen de backticks zijn opgesloten. Zowel reguliere id's als id's met scheidingstekens zijn niet-gevoelig.

Syntax

Reguliere id's

{ letter | digit | '_' } [ ... ]

Id's met scheidingstekens

`c [ ... ]`

Parameters

  • letter:elke letter van A-Z of a-z.
  • digit:elk numeriek getal tussen 0 en 9.
  • c:elk teken uit de tekenset. Gebruik ` om speciale tekens te escapen (bijvoorbeeld `.` ).

Voorbeelden

-- This CREATE TABLE fails because of the illegal identifier name a.b
CREATE TABLE test (a.b int);
no viable alternative at input 'CREATE TABLE test (a.'(line 1, pos 20)

-- This CREATE TABLE works
CREATE TABLE test (`a.b` int);

-- This CREATE TABLE fails because the special character ` is not escaped
CREATE TABLE test1 (`a`b` int);
no viable alternative at input 'CREATE TABLE test (`a`b`'(line 1, pos 23)

-- This CREATE TABLE works
CREATE TABLE test (`a``b` int);