SHOW TABLES (Databricks SQL)

Retourneert alle tabellen voor een optioneel opgegeven database. Daarnaast kan de uitvoer van deze instructie worden gefilterd op een optioneel overeenkomend patroon. Als er geen database is opgegeven, worden de tabellen geretourneerd uit de huidige database.

Syntaxis

SHOW TABLES [ { FROM | IN } database_name ] [ LIKE regex_pattern ]

Parameters

 • Database_name

  Hiermee geeft u de databasenaam op van waaruit tabellen moeten worden weergegeven. Als dit niet is opgegeven, wordt de huidige database gebruikt.

 • regex_pattern

  Het reguliere expressiepatroon dat wordt gebruikt om ongewenste tabellen te filteren.

  • Met uitzondering * van het teken en werkt het patroon als een reguliere | expressie.
  • * alleen komt overeen met 0 of meer tekens en wordt gebruikt om meerdere verschillende reguliere expressies te | scheiden, die met elkaar kunnen overeenkomen.
  • De voorloop- en zijdelingse lege plekken worden vóór de verwerking in het invoerpatroon ingekort. De patroonmatch is niet-casegevoelig.

Voorbeelden

-- List all tables in default database
SHOW TABLES;
+--------+---------+-----------+
|database|tableName|isTemporary|
+--------+---------+-----------+
| default|   sam|   false|
| default|   sam1|   false|
| default|   suj|   false|
+--------+---------+-----------+

-- List all tables from userdb database
SHOW TABLES FROM userdb;
+--------+---------+-----------+
|database|tableName|isTemporary|
+--------+---------+-----------+
| userdb|  user1|   false|
| userdb|  user2|   false|
+--------+---------+-----------+

-- List all tables in userdb database
SHOW TABLES IN userdb;
+--------+---------+-----------+
|database|tableName|isTemporary|
+--------+---------+-----------+
| userdb|  user1|   false|
| userdb|  user2|   false|
+--------+---------+-----------+

-- List all tables from default database matching the pattern `sam*`
SHOW TABLES FROM default LIKE 'sam*';
+--------+---------+-----------+
|database|tableName|isTemporary|
+--------+---------+-----------+
| default|   sam|   false|
| default|   sam1|   false|
+--------+---------+-----------+

-- List all tables matching the pattern `sam*|suj`
SHOW TABLES LIKE 'sam*|suj';
+--------+---------+-----------+
|database|tableName|isTemporary|
+--------+---------+-----------+
| default|   sam|   false|
| default|   sam1|   false|
| default|   suj|   false|
+--------+---------+-----------+