Algemene tabelexpressie (CTE) (Databricks SQL)

Hiermee definieert u een tijdelijke resultatenset waarnaar u mogelijk meerdere keren binnen het bereik van een SQL verwijzen. Een CTE wordt voornamelijk gebruikt in een SELECT -instructie.

Syntaxis

WITH common_table_expression [, ...]

common_table_expression
 view_identifier [ ( column_identifier [, ...] ) ] [ AS ] ( query )

Parameters

 • view_identifier

  Een id waarnaar kan common_table_expression worden verwezen

 • column_identifier

  Een optionele id waarmee naar een kolom van common_table_expression de kan worden verwezen.

  Als column_identifier s zijn opgegeven, moet het aantal overeenkomen met het aantal kolommen dat wordt geretourneerd door de query . Als er geen namen zijn opgegeven, worden de kolomnamen afgeleid van de query .

 • Query

  Een query die een resultatenset produceert.

Voorbeelden

-- CTE with multiple column aliases
> WITH t(x, y) AS (SELECT 1, 2)
 SELECT * FROM t WHERE x = 1 AND y = 2;
  1  2

-- CTE in CTE definition
> WITH t AS (
  WITH t2 AS (SELECT 1)
  SELECT * FROM t2)
 SELECT * FROM t;
  1

-- CTE in subquery
> SELECT max(c) FROM (
  WITH t(c) AS (SELECT 1)
  SELECT * FROM t);
   1

-- CTE in subquery expression
> SELECT (WITH t AS (SELECT 1)
     SELECT * FROM t);
        1

-- CTE in CREATE VIEW statement
> CREATE VIEW v AS
  WITH t(a, b, c, d) AS (SELECT 1, 2, 3, 4)
  SELECT * FROM t;
> SELECT * FROM v;
  1  2  3  4

-- CTE names are scoped
> WITH t AS (SELECT 1),
    t2 AS (
    WITH t AS (SELECT 2)
    SELECT * FROM t)
SELECT * FROM t2;
  2