Azure DevOps Project

Het Azure DevOps-Project geeft een vereenvoudigde ervaring waar u uw bestaande code en Git-opslagplaats gebruikt of een van de voorbeeldtoepassingen kiest voor het maken van een Continue integratie- (CI) en Continue leveringspijplijn (CD) naar Azure.

QuickStarts van vijf minuten

Meer informatie over het opbouwen van uw app-type en deze implementeren in de Azure-service van uw keuze:

Zelfstudies met stapsgewijze instructies

Informatie over het gebruik van het Azure DevOps-Project om Azure Release-pijplijnen te maken

  1. Uw eigen code gebruiken met GitHub
  2. Uw ASP.NET-App implementeren op Azure Virtual Machines
  3. Uw ASP.NET-App implementeren en Azure SQL Database
  4. Uw App implementeren in Azure Containerservice en Kubernetes
  5. Uw app in Azure Service Fabric implementeren