Azure DevOps Projects

Azure DevOps Project geeft een vereenvoudigde ervaring waar u uw bestaande code en Git-opslagplaats gebruikt of een van de voorbeeldtoepassingen kiest voor het maken van een CI (Continue integratie) en CD-pijplijn (Continue levering) naar Azure.

QuickStarts van vijf minuten

Meer informatie over het opbouwen van uw app-type en deze implementeren in de Azure-service van uw keuze:

Zelfstudies met stapsgewijze instructies

Informatie over het gebruik van DevOps Project om Release-pijplijnen te maken

  1. Uw eigen code gebruiken met GitHub
  2. Uw ASP.NET-app implementeren in Azure Virtual Machines
  3. Uw ASP.NET-app en Azure SQL Database implementeren
  4. Uw app implementeren in Azure Containerservice en Kubernetes
  5. Uw app in Azure Service Fabric implementeren