Azure Digital Twins querytaal: WHERE-component

Dit document bevat naslaginformatie over de WHERE-component voor de Azure Digital Twins querytaal.

De WHERE-component is het laatste deel van een query. Deze wordt gebruikt om de items te filteren die worden geretourneerd op basis van specifieke voorwaarden.

Deze component is optioneel tijdens het uitvoeren van query's.

Basissyntaxis: WHERE

De WHERE-component wordt samen met een Booleaanse voorwaarde gebruikt om queryresultaten te filteren.

Een voorwaarde kan een functie zijn die resulteert in een Booleaanse resultaat. U kunt ook uw eigen Booleaanse instructie maken met behulp van de eigenschappen van tweelingen en relaties (toegankelijk met ) met een vergelijkings- of . contains-type-operator .

Syntax

Met eigenschappen en operators:

--SELECT ...
--FROM ...
WHERE <twin-or-relationship-collection>.<property> <operator> <value-to-compare>

Met een functie:

--SELECT ...
--FROM ...
WHERE <function-with-Boolean-result>

Argumenten

Een voorwaarde die evalueert naar een Boolean waarde.

Voorbeelden

Hier is een voorbeeld van het gebruik van eigenschappen en operators. De volgende query geeft in de WHERE-component op om alleen de tweeling met de waarde $dtId Room1 te retourneren.

SELECT *
FROM DIGITALTWINS T
WHERE T.$dtId = 'Room1'

Hier is een voorbeeld van het gebruik van een functie. De volgende query gebruikt de functie om op te geven in de WHERE-component om alleen de IS_OF_MODEL tweelingen te retourneren met een model van dtmi:sample:Room;1 . Zie voor meer informatie IS_OF_MODEL over de functie Azure Digital Twins querytaal: Functions.

SELECT *
FROM DIGITALTWINS
WHERE IS_OF_MODEL('dtmi:sample:Room;1')