Wat is Azure Database Migration Service?What is Azure Database Migration Service?

Azure Database Migration Service is een volledig beheerde service die is ontworpen voor naadloze migratie van meerdere databasebronnen naar Azure-gegevensplatforms met slechts minimale downtime (online migraties).Azure Database Migration Service is a fully managed service designed to enable seamless migrations from multiple database sources to Azure data platforms with minimal downtime (online migrations).

Databases migreren naar Azure met vertrouwde hulpprogramma'sMigrate databases to Azure with familiar tools

In Azure Database Migration Service is een deel van de functionaliteit van onze bestaande hulpprogramma's en services geïntegreerd.Azure Database Migration Service integrates some of the functionality of our existing tools and services. Het biedt klanten een allesomvattende, maximaal beschikbare oplossing.It provides customers with a comprehensive, highly available solution. De service maakt gebruik van de Data Migration Assistant voor het genereren van evaluatierapporten. De aanbevelingen hierin kunnen dienen als leidraad bij het doorvoeren van de wijzigingen die nodig zijn voordat u een migratie uitvoert.The service uses the Data Migration Assistant to generate assessment reports that provide recommendations to guide you through the changes required prior to performing a migration. Het is aan u om alle eventueel vereiste herstelbewerkingen uit te voeren.It's up to you to perform any remediation required. Wanneer u klaar bent om met het migratieproces te beginnen, voert Azure Database Migration Service alle vereiste stappen uit.When you're ready to begin the migration process, Azure Database Migration Service performs all of the required steps. U kunt uw migratieprojecten met een gerust hart in gang zetten en verder vergeten, in de wetenschap dat het proces gebruikmaakt van de best practices zoals deze zijn bepaald door Microsoft.You can fire and forget your migration projects with peace of mind, knowing that the process takes advantage of best practices as determined by Microsoft.

Notitie

Als u Azure Database Migration Service gebruikt om een onlinemigratie uit te voeren, is het vereist dat u een exemplaar maakt op basis van de prijscategorie Premium.Using Azure Database Migration Service to perform an online migration requires creating an instance based on the Premium pricing tier.

Regionale beschikbaarheidRegional availability

Zie Beschikbare producten per regio voor actuele informatie over regionale beschikbaarheid van Azure Database Migration Service.For up-to-date info about regional availability of Azure Database Migration Service, see Products available by region.

PrijzenPricing

Zie het artikel Prijzen van Azure Database Migration Service voor informatie over prijzen van Azure Database Migration Service.For up-to-date info about Azure Database Migration Service pricing, see Azure Database Migration Service pricing.

Volgende stappenNext steps