Wat is de Azure Database Migration Service?What is the Azure Database Migration Service?

Azure Database Migration Service is een volledig beheerde service die is ontworpen om in te schakelen naadloze migratie van meerdere databasebronnen naar Azure Data platforms met minimale downtime (online migratie).The Azure Database Migration Service is a fully managed service designed to enable seamless migrations from multiple database sources to Azure Data platforms with minimal downtime (online migrations).

Databases migreren naar Azure met vertrouwde hulpprogramma 'sMigrate databases to Azure with familiar tools

Azure Database Migration Service kan worden geïntegreerd enkele van de functionaliteit van onze bestaande hulpprogramma's en services.The Azure Database Migration Service integrates some of the functionality of our existing tools and services. Daardoor kunnen klanten met een uitgebreide en zeer beschikbare oplossing.It provides customers with a comprehensive, highly available solution. De service wordt gebruikt de Data Migration Assistant voor het genereren van evaluatierapporten die aanbevelingen te doen om u te begeleiden bij de wijzigingen die zijn vereist voordat u een migratie uitvoert.The service uses the Data Migration Assistant to generate assessment reports that provide recommendations to guide you through the changes required prior to performing a migration. Het is aan u om uit te voeren van een herstel is vereist.It's up to you to perform any remediation required. Wanneer u klaar om te beginnen met het migratieproces bent, wordt de Azure Database Migration Service voert alle vereiste stappen.When you're ready to begin the migration process, the Azure Database Migration Service performs all of the required steps. U kunt worden geactiveerd en vergeten uw migratieprojecten met een hart, te weten dat gebruikgemaakt van best practices wordt, zoals wordt bepaald door Microsoft.You can fire and forget your migration projects with peace of mind, knowing that the process takes advantage of best practices as determined by Microsoft.

Notitie

Met behulp van de Azure Database Migration Service om uit te voeren van een online migratie vereist het maken van een exemplaar op basis van de bedrijfskritieke (Preview) prijscategorie.Using the Azure Database Migration Service to perform an online migration requires creating an instance based on the Business Critical (Preview) pricing tier.

Regionale beschikbaarheidRegional availability

Azure Database Migration Service is momenteel beschikbaar in de volgende regio's:The Azure Database Migration Service is currently available in the following regions:

Azure Database Migration Service regionale beschikbaarheid

Zie voor de meest actuele informatie over regionale beschikbaarheid van de Azure Database Migration Service, op de site van de globale Azure-infrastructuur, producten beschikbaar per regio.For the most up-to-date information about regional availability of the Azure Database Migration Service, on the Azure global infrastructure site, see Products available by region.

Volgende stappenNext steps