Gebeurtenis-handlers in Azure Event Grid

Een gebeurtenis-handler is de plaats waar de gebeurtenis wordt verzonden. De handler voert nog enkele verdere acties uit om de gebeurtenis te verwerken. Verschillende Azure-services worden automatisch geconfigureerd voor het afhandelen van gebeurtenissen. U kunt ook elke webhook gebruiken voor het verwerken van gebeurtenissen. De webhook hoeft niet te worden gehost in Azure om gebeurtenissen te verwerken. Event Grid ondersteunt alleen HTTPS-webhookeindpunten.

Ondersteunde gebeurtenis-handlers

Dit zijn de ondersteunde gebeurtenis-handlers:

Volgende stappen