Zelfstudie: Peering voor een ExpressRoute-circuit maken en wijzigen met CLI

In deze zelfstudie wordt beschreven hoe u een routeringsconfiguratie/peering maakt en beheert voor een ExpressRoute-circuit in het Resource Manager-implementatiemodel met behulp van CLI. U kunt ook de status van de peering voor een ExpressRoute-circuit controleren en peerings bijwerken of verwijderen en de inrichting ervan ongedaan maken. Als u een andere methode voor uw circuit wilt gebruiken, selecteert u een artikel in de volgende lijst:

In deze zelfstudie leert u het volgende:

 • Microsoft-peering voor een circuit configureren, bijwerken en verwijderen
 • Persoonlijke Azure-peering voor een circuit configureren, bijwerken en verwijderen

Vereisten

 • Installeer eerst de meest recente versie van de CLI-opdrachten (2.0 of hoger). Zie Azure CLI 2.0 installeren voor meer informatie over het installeren van de CLI-opdrachten.
 • Zorg dat u de pagina's met vereisten, routeringsvereisten en werkstromen hebt gelezen voordat u begint met de configuratie.
 • U moet een actief ExpressRoute-circuit hebben. Volg de instructies voor het maken van een ExpressRoute-circuit en laat het circuit inschakelen door de connectiviteitsprovider voordat u verder gaat. Het ExpressRoute-circuit moet zijn ingericht en zijn ingeschakeld om de opdrachten in dit artikel te kunnen uitvoeren.

Deze instructies zijn alleen van toepassing op circuits die zijn gemaakt met serviceproviders die services met Laag-2-connectiviteit aanbieden. Als u gebruikmaakt van een serviceprovider die beheerde Laag-3-services aanbiedt (meestal een IPVPN, zoals MPLS), zal de connectiviteitsprovider routering voor u configureren en beheren.

U kunt persoonlijke peering en Microsoft-peering configureren voor een ExpressRoute-circuit. Peerings kunnen worden geconfigureerd in elke gewenste volgorde. U moet er echter wel voor zorgen dat u de configuratie van elke peering een voor een voltooit. Zie ExpressRoute-routeringsdomeinen voor meer informatie over routeringsdomeinen en peerings.

Microsoft-peering

Deze sectie helpt u bij het maken, verkrijgen, bijwerken en verwijderen van de configuratie voor Microsoft-peering voor een ExpressRoute-circuit.

Belangrijk

Microsoft-peering voor ExpressRoute-circuits die zijn geconfigureerd vóór 1 augustus 2017, heeft alle servicevoorvoegsels die worden geadverteerd via de Microsoft-peering, zelfs als er geen routefilters zijn gedefinieerd. Microsoft-peering voor ExpressRoute-circuits die zijn geconfigureerd op of na 1 augustus 2017, heeft geen voorvoegsels die worden geadverteerd totdat een routefilter aan het circuit is gekoppeld. Zie Een routefilter configureren voor Microsoft-peering voor meer informatie.

Microsoft-peering maken

 1. Installeer de nieuwste versie van Azure CLI. Gebruik de nieuwste versie van Azure CLI (de opdrachtregelinterface van Azure).

  az login
  

  Selecteer het abonnement waarvoor u een ExpressRoute-circuit wilt maken.

  az account set --subscription "<subscription ID>"
  
 2. Maak een ExpressRoute-circuit. Volg de instructies voor het maken van een ExpressRoute-circuit en laat het circuit inrichten door de connectiviteitsprovider. Als uw connectiviteitsprovider beheerde Laag-3-services biedt, kunt u de connectiviteitsprovider vragen om Microsoft-peering voor u in te schakelen. In dat geval hoeft u de instructies in de volgende secties niet te volgen. Als u het circuit hebt gemaakt en uw connectiviteitsprovider routering niet voor u beheert, gaat u verder met de volgende configuratiestappen.

 3. Controleer of het ExpressRoute-circuit is ingericht en ingeschakeld. Gebruik het volgende voorbeeld:

  az network express-route list
  

  Het antwoord is vergelijkbaar met het volgende voorbeeld:

  "allowClassicOperations": false,
  "authorizations": [],
  "circuitProvisioningState": "Enabled",
  "etag": "W/\"1262c492-ffef-4a63-95a8-a6002736b8c4\"",
  "gatewayManagerEtag": null,
  "id": "/subscriptions/81ab786c-56eb-4a4d-bb5f-f60329772466/resourceGroups/ExpressRouteResourceGroup/providers/Microsoft.Network/expressRouteCircuits/MyCircuit",
  "location": "westus",
  "name": "MyCircuit",
  "peerings": [],
  "provisioningState": "Succeeded",
  "resourceGroup": "ExpressRouteResourceGroup",
  "serviceKey": "1d05cf70-1db5-419f-ad86-1ca62c3c125b",
  "serviceProviderNotes": null,
  "serviceProviderProperties": {
   "bandwidthInMbps": 200,
   "peeringLocation": "Silicon Valley",
   "serviceProviderName": "Equinix"
  },
  "serviceProviderProvisioningState": "Provisioned",
  "sku": {
   "family": "UnlimitedData",
   "name": "Standard_MeteredData",
   "tier": "Standard"
  },
  "tags": null,
  "type": "Microsoft.Network/expressRouteCircuits]
  
 4. Configureer Microsoft-peering voor het circuit. Zorg ervoor dat u over de volgende informatie beschikt voordat u verdergaat.

  • Een /30-subnet voor de primaire koppeling. Het adresblok moet een geldig openbaar IPv4-voorvoegsel zijn waarvan u eigenaar bent en dat is geregistreerd in een RIR/IRR.
  • Een /30-subnet voor de secundaire koppeling. Het adresblok moet een geldig openbaar IPv4-voorvoegsel zijn waarvan u eigenaar bent en dat is geregistreerd in een RIR/IRR.
  • Een geldige VLAN-id waarop u deze peering wilt instellen. Controleer of er geen andere peering in het circuit is die dezelfde VLAN-id gebruikt.
  • AS-nummer voor peering. U kunt 2-bytes en 4-bytes AS-nummers gebruiken.
  • Geadverteerde voorvoegsels: Verstrek een lijst van alle voorvoegsels die u via de BGP-sessie wilt adverteren. Alleen openbare IP-adresvoorvoegsels worden geaccepteerd. U kunt een met komma's gescheiden lijst verzenden als u een set voorvoegsels wilt verzenden. Deze voorvoegsels moeten voor u zijn geregistreerd in een RIR/IRR.
  • Optioneel - Klant-ASN: Als u voorvoegsels adverteert die niet zijn geregistreerd op het AS-nummer van de peering, kunt u het AS-nummer opgeven waarbij ze zijn geregistreerd.
  • Naam van routeringsregister: u kunt het RIR/IRR opgeven waarbij het AS-nummer en de voorvoegsels zijn geregistreerd.
  • Optioneel - Een MD5-hash, als u er een wilt gebruiken.

  Voer het volgende voorbeeld uit om Microsoft-peering voor uw circuit te configureren:

  az network express-route peering create --circuit-name MyCircuit --peer-asn 100 --primary-peer-subnet 123.0.0.0/30 -g ExpressRouteResourceGroup --secondary-peer-subnet 123.0.0.4/30 --vlan-id 300 --peering-type MicrosoftPeering --advertised-public-prefixes 123.1.0.0/24
  

De details van Microsoft-peering weergeven

U kunt de configuratiegegevens weergeven met behulp van het volgende voorbeeld:

az network express-route peering show -g ExpressRouteResourceGroup --circuit-name MyCircuit --name AzureMicrosoftPeering

Belangrijk

Microsoft controleert of de opgegeven geadverteerde openbare voorvoegsels en peer-ASN (of klant-ASN) aan u zijn toegewezen in het IRR (Internet Routing Register). Als u de openbare voorvoegsels van een andere entiteit krijgt en de toewijzing niet is vastgelegd met het routeringsregister, wordt de automatische validatie niet voltooid en is handmatig validatie vereist. Als de automatische validatie mislukt, ziet u 'AdvertisedPublicPrefixesState' bij 'Validatie vereist' in de uitvoer van de bovenstaande opdracht.

Als u het bericht 'Validatie vereist' ziet, verzamelt u de documenten met de openbare voorvoegsels die zijn toegewezen aan uw organisatie door de entiteit die wordt vermeld als de eigenaar van de voorvoegsels in het routeringsregister en verzendt u deze documenten voor handmatige validatie door een ondersteuningsticket te openen.

De uitvoer lijkt op die in het volgende voorbeeld:

{
 "azureAsn": 12076,
 "etag": "W/\"2e97be83-a684-4f29-bf3c-96191e270666\"",
 "gatewayManagerEtag": "18",
 "id": "/subscriptions/9a0c2943-e0c2-4608-876c-e0ddffd1211b/resourceGroups/ExpressRouteResourceGroup/providers/Microsoft.Network/expressRouteCircuits/MyCircuit/peerings/AzureMicrosoftPeering",
 "lastModifiedBy": "Customer",
 "microsoftPeeringConfig": {
  "advertisedPublicPrefixes": [
    ""
   ],
   "advertisedPublicPrefixesState": "",
   "customerASN": ,
   "routingRegistryName": ""
 }
 "name": "AzureMicrosoftPeering",
 "peerAsn": ,
 "peeringType": "AzureMicrosoftPeering",
 "primaryAzurePort": "",
 "primaryPeerAddressPrefix": "",
 "provisioningState": "Succeeded",
 "resourceGroup": "ExpressRouteResourceGroup",
 "routeFilter": null,
 "secondaryAzurePort": "",
 "secondaryPeerAddressPrefix": "",
 "sharedKey": null,
 "state": "Enabled",
 "stats": null,
 "vlanId": 100
}

Configuratie van Microsoft-peering bijwerken

U kunt elk deel van de configuratie bijwerken. De geadverteerde voorvoegsels van het circuit worden bijgewerkt van 123.1.0.0/24 naar 124.1.0.0/24 in het volgende voorbeeld:

az network express-route peering update --circuit-name MyCircuit -g ExpressRouteResourceGroup --peering-type MicrosoftPeering --advertised-public-prefixes 124.1.0.0/24

IPv6-instellingen voor Microsoft-peering toevoegen aan een bestaande IPv4-configuratie

az network express-route peering update -g ExpressRouteResourceGroup --circuit-name MyCircuit --peering-type MicrosoftPeering --ip-version ipv6 --primary-peer-subnet 2002:db00::/126 --secondary-peer-subnet 2003:db00::/126 --advertised-public-prefixes 2002:db00::/126

Persoonlijke Azure-peering

Deze sectie helpt u bij het maken, verkrijgen, bijwerken en verwijderen van de configuratie voor een persoonlijke Azure-peering voor een ExpressRoute-circuit.

Persoonlijke Azure-peering maken

 1. Installeer de nieuwste versie van Azure CLI.

 2. az login
  

  Het abonnement selecteren waarmee u een ExpressRoute-circuit wilt maken

  az account set --subscription "<subscription ID>"
  
 3. Maak een ExpressRoute-circuit. Volg de instructies voor het maken van een ExpressRoute-circuit en laat het circuit inrichten door de connectiviteitsprovider. Als uw connectiviteitsprovider beheerde Laag-3-services biedt, kunt u de connectiviteitsprovider vragen om persoonlijke Azure-peering voor u in te schakelen. In dat geval hoeft u de instructies in de volgende secties niet te volgen. Als u het circuit hebt gemaakt en uw connectiviteitsprovider routering niet voor u beheert, gaat u verder met de volgende configuratiestappen.

 4. Controleer of het ExpressRoute-circuit is ingericht en ingeschakeld. Gebruik het volgende voorbeeld:

  az network express-route show --resource-group ExpressRouteResourceGroup --name MyCircuit
  

  Het antwoord is vergelijkbaar met het volgende voorbeeld:

  "allowClassicOperations": false,
  "authorizations": [],
  "circuitProvisioningState": "Enabled",
  "etag": "W/\"1262c492-ffef-4a63-95a8-a6002736b8c4\"",
  "gatewayManagerEtag": null,
  "id": "/subscriptions/81ab786c-56eb-4a4d-bb5f-f60329772466/resourceGroups/ExpressRouteResourceGroup/providers/Microsoft.Network/expressRouteCircuits/MyCircuit",
  "location": "westus",
  "name": "MyCircuit",
  "peerings": [],
  "provisioningState": "Succeeded",
  "resourceGroup": "ExpressRouteResourceGroup",
  "serviceKey": "1d05cf70-1db5-419f-ad86-1ca62c3c125b",
  "serviceProviderNotes": null,
  "serviceProviderProperties": {
  "bandwidthInMbps": 200,
  "peeringLocation": "Silicon Valley",
  "serviceProviderName": "Equinix"
  },
  "serviceProviderProvisioningState": "Provisioned",
  "sku": {
   "family": "UnlimitedData",
   "name": "Standard_MeteredData",
   "tier": "Standard"
  },
  "tags": null,
  "type": "Microsoft.Network/expressRouteCircuits]
  
 5. Configureer persoonlijke Azure-peering voor het circuit. Zorg ervoor dat u de volgende items hebt voordat u verdergaat met de volgende stappen:

  • Een paar subnetten die geen deel uitmaken van een adres ruimte die is gereserveerd voor virtuele netwerken. Eén /30-subnet wordt gebruikt voor de primaire koppeling en het andere wordt gebruikt voor de secundaire koppeling. Vanuit deze subnetten wijst u het eerste bruikbare IP-adres toe aan uw router, aangezien Microsoft de tweede bruikbare IP voor de eigen router gebruikt. Er zijn drie opties voor dit paar subnetten:
   • IPv4: twee/30 subnetten.
   • IPv6: twee/126 subnetten.
   • Beide: twee/30 subnetten en twee/126 subnetten.
  • Een geldige VLAN-id waarop u deze peering wilt instellen. Controleer of er geen andere peering in het circuit is die dezelfde VLAN-id gebruikt.
  • AS-nummer voor peering. U kunt 2-bytes en 4-bytes AS-nummers gebruiken. U kunt een persoonlijk AS-nummer voor deze peering gebruiken. Gebruik niet 65515.
  • Optioneel - Een MD5-hash, als u er een wilt gebruiken.

  Gebruik het volgende voorbeeld om persoonlijke Azure-peering voor uw circuit te configureren:

  az network express-route peering create --circuit-name MyCircuit --peer-asn 100 --primary-peer-subnet 10.0.0.0/30 -g ExpressRouteResourceGroup --secondary-peer-subnet 10.0.0.4/30 --vlan-id 200 --peering-type AzurePrivatePeering
  

  Als u een MD5-hash wilt gebruiken, gebruikt u het volgende voorbeeld:

  az network express-route peering create --circuit-name MyCircuit --peer-asn 100 --primary-peer-subnet 10.0.0.0/30 -g ExpressRouteResourceGroup --secondary-peer-subnet 10.0.0.4/30 --vlan-id 200 --peering-type AzurePrivatePeering --SharedKey "A1B2C3D4"
  

  Belangrijk

  Zorg dat u uw AS-nummer als peering-ASN opgeeft, niet als klant-ASN.

De details van persoonlijke Azure-peering weergeven

U kunt de configuratiegegevens weergeven met behulp van het volgende voorbeeld:

az network express-route peering show -g ExpressRouteResourceGroup --circuit-name MyCircuit --name AzurePrivatePeering

De uitvoer lijkt op die in het volgende voorbeeld:

{
 "azureAsn": 12076,
 "etag": "W/\"2e97be83-a684-4f29-bf3c-96191e270666\"",
 "gatewayManagerEtag": "18",
 "id": "/subscriptions/9a0c2943-e0c2-4608-876c-e0ddffd1211b/resourceGroups/ExpressRouteResourceGroup/providers/Microsoft.Network/expressRouteCircuits/MyCircuit/peerings/AzurePrivatePeering",
 "ipv6PeeringConfig": null,
 "lastModifiedBy": "Customer",
 "microsoftPeeringConfig": null,
 "name": "AzurePrivatePeering",
 "peerAsn": 7671,
 "peeringType": "AzurePrivatePeering",
 "primaryAzurePort": "",
 "primaryPeerAddressPrefix": "",
 "provisioningState": "Succeeded",
 "resourceGroup": "ExpressRouteResourceGroup",
 "routeFilter": null,
 "secondaryAzurePort": "",
 "secondaryPeerAddressPrefix": "",
 "sharedKey": null,
 "state": "Enabled",
 "stats": null,
 "vlanId": 100
}

De configuratie van persoonlijke Azure-peering bijwerken

U kunt elk deel van de configuratie bijwerken met het volgende voorbeeld. In dit voorbeeld wordt de VLAN-id van het circuit gewijzigd van 100 in 500.

az network express-route peering update --vlan-id 500 -g ExpressRouteResourceGroup --circuit-name MyCircuit --name AzurePrivatePeering

Resources opschonen

Microsoft-peering verwijderen

U kunt een peeringconfiguratie verwijderen door het volgende voorbeeld uit te voeren.

az network express-route peering delete -g ExpressRouteResourceGroup --circuit-name MyCircuit --name MicrosoftPeering

Persoonlijke Azure-peering verwijderen

U kunt een peeringconfiguratie verwijderen door het volgende voorbeeld uit te voeren:

Waarschuwing

Zorg ervoor dat alle virtuele netwerken en ExpressRoute Global Reach-verbindingen zijn verwijderd voordat u dit voorbeeld uitvoert.

az network express-route peering delete -g ExpressRouteResourceGroup --circuit-name MyCircuit --name AzurePrivatePeering

Volgende stappen

Nadat u persoonlijke Azure-peering hebt geconfigureerd, kunt u virtuele netwerken koppelen aan het circuit. Zie voor meer informatie: