Documentatie over Azure Blueprints

Vereenvoudig implementaties door artefacten, zoals Azure Resource Manager-sjablonen, toegangsbeheer op basis van rollen en beleidsregels, in één blauwdrukdefinitie in te pakken.