Voorbeelden van Azure Policy

Deze pagina is een index van ingebouwde Azure Policy-beleidsdefinities en taalgebruikpatronen.

Inbouwingen

Patronen

Hier volgen voorbeelden van verschillende patronen die de taal en operators in Azure Policy gebruiken:

Naleving van regelgeving

Hier volgen de ingebouwde ingebouwde regelgevingsnaleving in Azure:

Hier volgen de ingebouwde ingebouwde Azure Government voor naleving van regelgeving:

Andere voorbeelden

Volgende stappen