Voorbeelden van Azure PolicyAzure Policy Samples

Deze pagina is een index van ingebouwde Azure Policy-beleidsdefinities en taalgebruikpatronen.This page is an index of Azure Policy built-in policy definitions and language use patterns.

InbouwingenBuilt-ins

PatronenPatterns

Hier volgen voorbeelden van verschillende patronen die de taal en operators in Azure Policy gebruiken:The following are examples of different patterns using the language and operators in Azure Policy:

Naleving van regelgevingRegulatory Compliance

Hieronder vindt u de ingebouwde modules voor Naleving van regelgeving:The following are the Regulatory Compliance built-ins:

Andere voorbeeldenOther Samples

Volgende stappenNext steps