Ingebouwde initiatiefdefinities voor Azure-beleidAzure Policy built-in initiative definitions

Deze pagina is een index van ingebouwde initiatiefdefinities voor Azure Policy.This page is an index of Azure Policy built-in initiative definitions.

De naam op elke ingebouwde links naar de bron voor de definitie van het initiatief op de Azure Policy GitHub-repo.The name on each built-in links to the initiative definition source on the Azure Policy GitHub repo. De ingebouwde ins worden gegroepeerd op de categorieeigenschap in metagegevens.The built-ins are grouped by the category property in metadata. Als u naar een specifieke categoriewilt gaan, gebruikt u het menu aan de rechterkant van de pagina.To jump to a specific category, use the menu on the right side of the page. Gebruik anders Ctrl-F om de zoekfunctie van uw browser te gebruiken.Otherwise, use Ctrl-F to use your browser's search feature.

GastconfiguratieGuest Configuration

NameName BeschrijvingDescription BeleidsregelsPolicies VersieVersion
Linux VM's controleren die niet de opgegeven toepassingen hebben geïnstalleerdAudit Linux VMs that do not have the specified applications installed Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en audits Linux virtuele machines die niet de opgegeven toepassingen geïnstalleerd.This initiative deploys the policy requirements and audits Linux virtual machines that do not have the specified applications installed. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.1.01.1.0
Linux VM's controleren waarop de opgegeven toepassingen zijn geïnstalleerdAudit Linux VMs that have the specified applications installed Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en audits Linux virtuele machines die de opgegeven toepassingen geïnstalleerd.This initiative deploys the policy requirements and audits Linux virtual machines that have the specified applications installed. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.1.01.1.0
VM's controleren met onveilige wachtwoordbeveiligingsinstellingenAudit VMs with insecure password security settings Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele machines met onveilige wachtwoordbeveiligingsinstellingen.This initiative deploys the policy requirements and audits virtual machines with insecure password security settings. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 1818 1.1.0-preview1.1.0-preview
Windows Server VM's controleren waarop Windows Serial Console niet is ingeschakeldAudit Windows Server VMs on which Windows Serial Console is not enabled Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele windows server-machines waarop Windows Serial Console niet is ingeschakeld.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows Server virtual machines on which Windows Serial Console is not enabled. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.01.0.0
Windows VM's controleren waarin de groep Administrators een van de opgegeven leden bevatAudit Windows VMs in which the Administrators group contains any of the specified members Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines waarin de groep Administrators een van de opgegeven leden bevat.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines in which the Administrators group contains any of the specified members. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.01.0.0
Windows VM's controleren waarin de groep Administrators niet alle opgegeven leden bevatAudit Windows VMs in which the Administrators group does not contain all of the specified members Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines waarin de groep Administrators niet alle opgegeven leden bevat.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines in which the Administrators group does not contain all of the specified members. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.01.0.0
Windows VM's controleren waarin de groep Administrators niet alleen de opgegeven leden bevatAudit Windows VMs in which the Administrators group does not contain only the specified members Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines waarin de groep Administrators niet alleen de opgegeven leden bevat.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines in which the Administrators group does not contain only the specified members. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.01.0.0
Windows VM's controleren waarop de DSC-configuratie niet voldoetAudit Windows VMs on which the DSC configuration is not compliant Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert Windows VM's waarop de Configuratie van de gewenste status (DSC) niet voldoet.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows VMs on which the Desired State Configuration (DSC) configuration is not compliant. Dit beleid is alleen van toepassing op machines met WMF 4 en hoger.This policy is only applicable to machines with WMF 4 and above. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.0-preview1.0.0-preview
Windows VM's controleren waarop de log-analyse-agent niet is verbonden zoals verwachtAudit Windows VMs on which the Log Analytics agent is not connected as expected Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines waarop de Log Analytics-agent niet is verbonden met de opgegeven werkruimten.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines on which the Log Analytics agent is not connected to the specified workspaces. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.0-preview1.0.0-preview
Windows VM's controleren waarop de status van de externe hostverbinding niet overeenkomt met de opgegevenAudit Windows VMs on which the remote host connection status does not match the specified one Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines waarop de status van de externe hostverbinding niet overeenkomt met de opgegeven.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines on which the remote host connection status does not match the specified one. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.0-preview1.0.0-preview
Windows VM's controleren waarop de opgegeven services niet zijn geïnstalleerd en 'Actief'Audit Windows VMs on which the specified services are not installed and 'Running' Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines waarop de opgegeven services niet zijn geïnstalleerd en 'Running'.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines on which the specified services are not installed and 'Running'. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.01.0.0
Windows VM's controleren waarop Windows Defender Exploit Guard niet is ingeschakeldAudit Windows VMs on which Windows Defender Exploit Guard is not enabled Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines waarop Windows Defender Exploit Guard niet is ingeschakeld.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines on which Windows Defender Exploit Guard is not enabled. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.0-preview1.0.0-preview
Windows VM's controleren die niet zijn verbonden met het opgegeven domeinAudit Windows VMs that are not joined to the specified domain Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines die niet zijn verbonden met het opgegeven domein.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines that are not joined to the specified domain. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.01.0.0
Windows VM's controleren die niet zijn ingesteld op de opgegeven tijdzoneAudit Windows VMs that are not set to the specified time zone Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines die niet zijn ingesteld op de opgegeven tijdzone.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines that are not set to the specified time zone. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.01.0.0
Windows VM's controleren die certificaten bevatten die binnen het opgegeven aantal dagen verlopenAudit Windows VMs that contain certificates expiring within the specified number of days Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines die certificaten bevatten die binnen het opgegeven aantal dagen verlopen.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines that contain certificates expiring within the specified number of days. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.0-preview1.0.0-preview
Windows VM's controleren die de opgegeven certificaten niet bevatten in Trusted RootAudit Windows VMs that do not contain the specified certificates in Trusted Root Met dit initiatief worden de beleidsvereisten geïmplementeerd en worden Windows VM's geïmplementeerd die de opgegeven certificaten niet bevatten in het certificaatarchief Trusted Root Certification Authorities (Cert:\LocalMachine\Root).This initiative deploys the policy requirements and audits Windows VMs that do not contain the specified certificates in the Trusted Root Certification Authorities certificate store (Cert:\LocalMachine\Root). Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.0-preview1.0.0-preview
Windows VM's controleren waarbij de opgegeven toepassingen niet zijn geïnstalleerdAudit Windows VMs that do not have the specified applications installed Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines die niet over de opgegeven toepassingen beschikken.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines that do not have the specified applications installed. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.01.0.0
Windows VM's controleren die niet het opgegeven Windows PowerShell-uitvoeringsbeleid hebbenAudit Windows VMs that do not have the specified Windows PowerShell execution policy Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines waarbij Windows PowerShell niet is geconfigureerd om het opgegeven PowerShell-uitvoeringsbeleid te gebruiken.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines where Windows PowerShell is not configured to use the specified PowerShell execution policy. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.01.0.0
Windows VM's controleren waarop de opgegeven Windows PowerShell-modules niet zijn geïnstalleerdAudit Windows VMs that do not have the specified Windows PowerShell modules installed Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines die niet de opgegeven Windows PowerShell-modules hebben geïnstalleerd.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines that do not have the specified Windows PowerShell modules installed. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.01.0.0
Windows VM's controleren die niet overeenkomen met de basislijninstellingen van Azure-beveiligingAudit Windows VMs that do not match Azure security baseline settings Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines met niet-conforme Azure-beveiligingsbasislijnconfiguraties.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines with non-compliant Azure security baseline configurations. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 5858 1.0.0-preview1.0.0-preview
Windows VM's controleren die niet opnieuw zijn gestart binnen het opgegeven aantal dagenAudit Windows VMs that have not restarted within the specified number of days Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines die niet opnieuw zijn gestart binnen het opgegeven aantal dagen.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines that have not restarted within the specified number of days. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.0-preview1.0.0-preview
Windows VM's controleren waarop de opgegeven toepassingen zijn geïnstalleerdAudit Windows VMs that have the specified applications installed Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele Windows-machines waarop de opgegeven toepassingen zijn geïnstalleerd.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines that have the specified applications installed. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.01.0.0
Windows VM's controleren met een reboot in behandelingAudit Windows VMs with a pending reboot Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert virtuele windows-machines met een reboot in behandeling.This initiative deploys the policy requirements and audits Windows virtual machines with a pending reboot. Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.01.0.0
Windows-webservers controleren die geen beveiligde communicatieprotocollen gebruikenAudit Windows web servers that are not using secure communication protocols Dit initiatief implementeert de beleidsvereisten en controleert Windows-webservers die geen veilige communicatieprotocollen gebruiken (TLS 1.1 of TLS 1.2).This initiative deploys the policy requirements and audits Windows web servers that are not using secure communication protocols (TLS 1.1 or TLS 1.2). Ga voor meer informatie over het gastconfiguratiebeleid naarhttps://aka.ms/gcpolFor more information on Guest Configuration policies, please visit https://aka.ms/gcpol 22 1.0.01.0.0

BewakingMonitoring

NameName BeschrijvingDescription BeleidsregelsPolicies VersieVersion
Azure-monitor inschakelen voor virtuele machineschaalsetsEnable Azure Monitor for Virtual Machine Scale Sets Azure Monitor inschakelen voor de virtuele machineschaalsets in het opgegeven bereik (beheergroep, abonnement of resourcegroep).Enable Azure Monitor for the Virtual Machine Scale Sets in the specified scope (Management group, Subscription or resource group). Neemt de werkruimte Log Analytics als parameter.Takes Log Analytics workspace as parameter. Opmerking: als uw upgradebeleid voor schaalset is ingesteld op Handmatig, moet u de extensie toepassen op alle VM's in de set door er een upgrade op aan te roepen.Note: if your scale set upgradePolicy is set to Manual, you need to apply the extension to the all VMs in the set by calling upgrade on them. In CLI zou dit az vmss update-instances.In CLI this would be az vmss update-instances. 66 1.0.11.0.1
Azure-monitor voor VM's inschakelenEnable Azure Monitor for VMs Azure Monitor voor de Virtuele Machines (VM's) inschakelen in het opgegeven bereik (beheergroep, abonnement of resourcegroep).Enable Azure Monitor for the Virtual Machines (VMs) in the specified scope (Management group, Subscription or resource group). Neemt de werkruimte Log Analytics als parameter.Takes Log Analytics workspace as parameter. 66 1.0.11.0.1

Naleving van de regelgevingRegulatory Compliance

NameName BeschrijvingDescription BeleidsregelsPolicies VersieVersion
[Preview]: Audit Canada Federal PBMM controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Preview : Audit Canada Federal PBMM controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Preview : Audit Canada Federal PBMM controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Preview :[Preview]: Audit Canada Federal PBMM controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Dit initiatief omvat implementatiebeleid voor audit en VM-extensie die betrekking hebben op een subset van Canada Federal PBMM-besturingselementen.This initiative includes audit and VM Extension deployment policies that address a subset of Canada Federal PBMM controls. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. Voor meer informatie u terecht ophttps://aka.ms/canadafederalPBMM-blueprintFor more information, please visit https://aka.ms/canadafederalPBMM-blueprint 6767 2.0.0-preview2.0.0-preview
[Preview]: Audit CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.1.0-aanbevelingen en implementeren van specifieke ondersteunende VM-extensies[Preview]: Audit CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark 1.1.0 recommendations and deploy specific supporting VM Extensions Dit initiatief omvat implementatiebeleid voor audit en VM-extensie die betrekking hebben op een subset van aanbevelingen voor CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark.This initiative includes audit and VM Extension deployment policies that address a subset of CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark recommendations. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. Voor meer informatie https://aka.ms/cisazure-blueprintkunt u terecht op .For more information, please visit https://aka.ms/cisazure-blueprint. 8383 2.0.0-preview2.0.0-preview
[Preview]: Audit FedRAMP Moderate controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Preview : Audit FedRAMP Moderate controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Preview : Audit FedRAMP Moderate controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Preview :[Preview]: Audit FedRAMP Moderate controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Dit initiatief omvat implementatiebeleid voor audit en VM-extensie die een subset van FedRAMP M-besturingselementen aanpakken.This initiative includes audit and VM Extension deployment policies that address a subset of FedRAMP M controls. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. Voor meer informatie https://aka.ms/fedrampm-blueprintkunt u terecht op .For more information, please visit https://aka.ms/fedrampm-blueprint. 7070 2.0.0-preview2.0.0-preview
[Preview]: Audit IRS1075 september 2016 besturingselementen en implementeren van specifieke VM-extensies ter ondersteuning van auditvereisten[Preview]: Audit IRS1075 September 2016 controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Dit initiatief omvat implementatiebeleid voor audit en VM-extensie die betrekking hebben op een subset van IRS1075-besturingselementen van september 2016.This initiative includes audit and VM Extension deployment policies that address a subset of IRS1075 September 2016 controls. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. Voor meer informatie https://aka.ms/irs1075-blueprintkunt u terecht op .For more information, please visit https://aka.ms/irs1075-blueprint. 7070 2.0.0-preview2.0.0-preview
[Preview]: Controle ISO 27001:2013 besturingselementen en implementeren van specifieke VM-extensies ter ondersteuning van auditvereisten[Preview]: Audit ISO 27001:2013 controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Dit initiatief omvat implementatiebeleid voor audit en VM-extensie die een subset van ISO 27001:2013-besturingselementen aanpakken.This initiative includes audit and VM Extension deployment policies that address a subset of ISO 27001:2013 controls. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. Voor meer informatie https://aka.ms/iso27001-blueprintkunt u terecht op .For more information, please visit https://aka.ms/iso27001-blueprint. 5858 2.0.0-preview2.0.0-preview
[Preview:]Controle NIST SP 800-53 R4 besturingselementen en implementeren van specifieke VM-extensies ter ondersteuning van auditvereisten[Preview]: Audit NIST SP 800-53 R4 controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Dit initiatief omvat implementatiebeleid voor audit en VM-extensie die betrekking hebben op een subset van NIST SP 800-53 R4-besturingselementen.This initiative includes audit and VM Extension deployment policies that address a subset of NIST SP 800-53 R4 controls. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. Voor meer informatie https://aka.ms/nist80053-blueprintkunt u terecht op .For more information, please visit https://aka.ms/nist80053-blueprint. 798798 2.0.0-preview2.0.0-preview
[Preview:]Besturingselementen voor PCI v3.2.1:2018 controleren en specifieke VM-extensies implementeren om controlevereisten te ondersteunen[Preview]: Audit PCI v3.2.1:2018 controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Dit initiatief omvat implementatiebeleid voor audit en VM-extensie die een subset van PCI v3.2.1:2018-besturingselementen aanpakken.This initiative includes audit and VM Extension deployment policies that address a subset of PCI v3.2.1:2018 controls. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. Voor meer informatie https://aka.ms/pciv321-initkunt u terecht op .For more information, please visit https://aka.ms/pciv321-init. 3939 1.0.0-preview1.0.0-preview
[Preview]: Audit SWIFT CSP-CSCF v2020 controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Preview : Audit SWIFT CSP-CSCF v2020 controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Preview : Audit SWIFT CSP-CSCF v2020 controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Preview :[Preview]: Audit SWIFT CSP-CSCF v2020 controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Dit initiatief omvat implementatiebeleid voor audit en VM-extensie die betrekking hebben op een subset van SWIFT CSP-CSCF v2020-besturingselementen.This initiative includes audit and VM Extension deployment policies that address a subset of SWIFT CSP-CSCF v2020 controls. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. Voor meer informatie https://aka.ms/SWIFT-blueprintkunt u terecht op .For more information, please visit https://aka.ms/SWIFT-blueprint. 7171 1.0.0-preview1.0.0-preview
[Preview]: Audit UK OFFICIAL and UK NHS controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Preview : Audit UK OFFICIAL and UK NHS controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Preview : Audit UK OFFICIAL and UK NHS controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Preview :[Preview]: Audit UK OFFICIAL and UK NHS controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Dit initiatief omvat beleid dat een subset van britse officiële en Britse NHS-controles aanpakt.This initiative includes policies that address a subset of UK OFFICIAL and UK NHS controls. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. Voor meer informatie https://aka.ms/ukofficial-blueprint kunt u terecht ophttps://aka.ms/uknhs-blueprintFor more information, please visit https://aka.ms/ukofficial-blueprint and https://aka.ms/uknhs-blueprint 6666 2.0.0-preview2.0.0-preview
Azure Security Benchmark-aanbevelingen controleren en specifieke ondersteunende VM-extensies implementerenAudit Azure Security Benchmark recommendations and deploy specific supporting VM Extensions Dit initiatief omvat implementatiebeleid voor audit en VM-extensie die betrekking hebben op een subset van Azure Security Benchmark-aanbevelingen.This initiative includes audit and VM Extension deployment policies that address a subset of Azure Security Benchmark recommendations. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. Voor meer informatie https://aka.ms/azsecbmkunt u terecht op .For more information, please visit https://aka.ms/azsecbm. 148148 2.0.0-preview2.0.0-preview
DoD Impact Level 4-besturingselementen controleren en specifieke VM-extensies implementeren om auditvereisten te ondersteunenAudit DoD Impact Level 4 controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Dit initiatief omvat implementatiebeleid voor audit en VM-extensie die een subset van DoD Impact Level 4-besturingselementen aanpakken.This initiative includes audit and VM Extension deployment policies that address a subset of DoD Impact Level 4 controls. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. Voor meer informatie https://aka.ms/DoDIL4-blueprintkunt u terecht op .For more information, please visit https://aka.ms/DoDIL4-blueprint. 108108 3.0.0-preview3.0.0-preview
FedRAMP High-controles controleren en specifieke VM-extensies implementeren om auditvereisten te ondersteunenAudit FedRAMP High controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Dit initiatief omvat implementatiebeleid voor audit en VM-extensie die een subset van FedRAMP H-besturingselementen aanpakken.This initiative includes audit and VM Extension deployment policies that address a subset of FedRAMP H controls. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. Voor meer informatie https://aka.ms/fedramph-blueprintkunt u terecht op .For more information, please visit https://aka.ms/fedramph-blueprint. 8080 2.0.0-preview2.0.0-preview
Audit HITRUST/HIPAA-besturingselementen en implementeer specifieke VM-extensies ter ondersteuning van auditvereistenAudit HITRUST/HIPAA controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Dit initiatief omvat beleid dat betrekking heeft op een subset van HITRUST/HIPAA-besturingselementen.This initiative includes policies that address a subset of HITRUST/HIPAA controls. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. https://aka.ms/hipaa-blueprinthttps://aka.ms/hipaa-blueprint 5757 1.0.01.0.0
Audit Motion Picture Association of America (MPAA) besturingselementen en implementeren van specifieke VM-extensies ter ondersteuning van audit vereistenAudit Motion Picture Association of America (MPAA) controls and deploy specific VM Extensions to support audit requirements Dit initiatief omvat beleid dat betrekking heeft op een subset van motion picture association of America (MPAA) beveiliging en richtlijnen controles.This initiative includes policies that address a subset of Motion Picture Association of America (MPAA) security and guidelines controls. Aanvullende beleidsregels worden toegevoegd in aankomende releases.Additional policies will be added in upcoming releases. Voor meer informatie u terecht ophttps://aka.ms/mpaa-blueprintFor more information, please visit https://aka.ms/mpaa-blueprint 4545 1.0.0-preview1.0.0-preview

Security CenterSecurity Center

NameName BeschrijvingDescription BeleidsregelsPolicies VersieVersion
[Voorbeeld:]Gegevensbeschermingssuite inschakelen[Preview]: Enable Data Protection Suite Gegevensbeveiliging inschakelen voor SQL-servers.Enable data protection for SQL servers. Dit initiatief wordt automatisch toegewezen door Azure Security Center Standard Tier.This initiative is assigned automatically by Azure Security Center Standard Tier. 11 1.0.0-preview1.0.0-preview
Controle inschakelen in Azure Security CenterEnable Monitoring in Azure Security Center Controleer alle beschikbare beveiligingsaanbevelingen in Azure Security Center.Monitor all the available security recommendations in Azure Security Center. Dit is het standaardbeleid voor Azure Security Center.This is the default policy for Azure Security Center. 9696 2.0.12.0.1

Volgende stappenNext steps