Azure Information Protection - ook wel genoemd …

Van toepassing op: Azure Information Protection, Office 365

Relevant voor: Client voor eenduidige AIP-labels en klassieke client.

Notitie

Om een geïntegreerde en gestroomlijnde klant ervaring te bieden, zijn de Azure Information Protection klassieke client en Label beheer in azure Portal verouderd vanaf 31 maart 2021. Terwijl de klassieke client blijft werken zoals geconfigureerd, wordt er geen verdere ondersteuning geboden en worden er geen onderhouds versies meer vrijgegeven voor de klassieke client.

We raden u aan om te migreren naar Unified labels en een upgrade uit te voeren naar de Unified labeling-client. Meer informatie vindt u in onze recente blog voor afschaffing.

Azure Information Protection (AIP) is voortgekomen uit een lange geschiedenis van bestaande technologieën van Microsoft die beveiliging voor rechtenbeheer implementeren. De oplossing heeft vele veranderingen doorgemaakt en mogelijk kent u deze dan ook onder een andere naam. Het kan ook zijn dat u verwijzingen naar deze namen ziet in de documentatie, de gebruikersinterface en de logboekbestanden.

In de volgende secties staan enkele van deze namen.

Tip

U vindt een groot aantal van deze product-en servicenamen en de bijbehorende voorwaarden in Terminologie voor Azure Information Protection.

Cloudgebaseerde oplossingen

 • Azure Rights Management of Azure Rights Management-service, vaak afgekort tot Azure RMS

 • Azure Active Directory Rights Management, soms afgekort tot AADRM

 • Windows Azure Active Directory Rights Management, vaak afgekort tot Windows Azure AD Rights Management

On-premises oplossingen

 • Active Directory Rights Management Services, vaak afgekort tot AD RMS

 • Windows Rights Management Services, vaak afgekort tot Windows RMS

Overige namen

 • Microsoft Rights Management of Microsoft Rights Management-services

  De verzamelnaam voor zowel de huidige on-premises versie (AD RMS) als de cloudgebaseerde versie (Azure RMS).

 • Het NIEUWE Microsoft RMS

  Dit was een populair label dat soms werd gebruikt toen de cloudgebaseerde versie officieel werd uitgebracht om de nadruk te leggen op de nieuwe, gemakkelijke implementatie in vergelijking met de on-premises voorgangers.

 • Information Rights Management, vaak afgekort tot IRM

  De Office-implementatie van de technologie die ondersteuning biedt voor de huidige on-premises versie (AD RMS) en de cloudgebaseerde versie (Azure RMS).

 • Rights Management Online of RMS Online

  Dit is een voorgestelde vroege naam voor de cloudgebaseerde versie van AD RMS, en is hier ook genoteerd omdat u deze naam mogelijk te zien krijgt in logboekbestanden en foutberichten.

Het kan ook zijn dat er naar deze technologie wordt verwezen als DRM, een bekende afkorting voor Digital Rights Management. DRM-oplossingen bieden doorgaans bescherming tegen de illegale distributie van digitale software, en zijn dus heel anders dan deze oplossing voor het beveiligen van bedrijfsgegevens.

Vervangt 'Azure Information Protection' nu al deze namen?

Dit is de naam van de cloudgebaseerde oplossing die u koopt, ja. Azure Information Protection biedt nieuwe mogelijkheden voor classificatie en labeling voor de documenten en e-mails van bedrijven. U kunt hierbij ook bescherming voor rechtenbeheer toevoegen.

De Azure Rights Management wordt echter nog steeds gebruikt als de beveiligingstechnologie voor Azure Information Protection en voor Microsoft 365-services die gebruikmaken van deze cloudgebaseerde Rights Management beveiliging. In de context van de beveiligingstechnologie die wordt gebruikt door Azure Information Protection blijft 'Azure Rights Management' (Azure RMS) dus wel een bestaande naam.

Op diezelfde manier blijft 'Active Directory Rights Management Services' (AD RMS) een bestaande naam voor de Windows Server-serverrol die bescherming voor rechtenbeheer biedt. Deze beveiligingstechnologie kan worden gebruikt in combinatie met Azure Information Protection en kan worden gebruikt voor een klein percentage van de documenten en e-mails die moeten worden beveiligd met een on-premises sleutel. In dit scenario wordt er vaak naar AD RMS verwezen als de HYOK-oplossing (Hold Your Own Key).

De nieuwste versie evalueren of kopen

Voor meer informatie over hoe u Azure Information Protection kunt aanschaffen en evalueren en over de verschillende functies die beschikbaar zijn voor de abonnementen, raadpleegt u de website van Azure Information Protection.

Volgende stappen

Zie voor meer informatie: