Wat is Azure Load Balancer?

Taakverdeling verwijst naar het gelijkmatig verdelen van belasting (binnenkomend netwerkverkeer) in een groep back-endservers of servers.

Azure Load Balancer werkt op laag 4 van het OSI-model (Open Systems Interconnection). Dit is het enige contactpunt voor clients. De Load Balancer verdeelt inkomende stromen die binnenkomen bij de front-end van de load balancer voor back-endadresgroep. Deze stromen zijn gebaseerd op geconfigureerde taakverdelings regels en status controles. De exemplaren van de back-endadresgroep kunnen virtuele Azure-machines of exemplaren in een schaalset voor virtuele machines zijn.

Een openbare load balancer kan uitgaande verbindingen bieden voor virtuele machines (VM's) in uw virtuele netwerk. Deze verbindingen worden tot stand gebracht door de privé-IP-adressen te vertalen naar openbare IP-adressen. Openbare load balancers worden gebruikt voor het verdelen van internetverkeer naar uw VM's.

Een interne (of privé) load balancer wordt alleen gebruikt wanneer privé-IP's alleen op de front-end vereist zijn. Interne load balancers worden gebruikt voor het verdelen van verkeer binnen een virtueel netwerk. In een hybride scenario kan een front-end van een load balancer ook worden bereikt vanaf een on-premises netwerk.

Figure depicts both public and internal load balancers directing traffic to port 80 on multiple servers on a Web tier and port 443 on multiple servers on a business tier.

Afbeelding: verdeling die wordt toegepast op toepassingen met meerdere lagen waarvoor zowel een openbare als een interne load balancer wordt gebruikt

Zie Azure Load Balancer-componenten voor meer informatie over de afzonderlijke componenten van de load balancer.

Notitie

Azure biedt een pakket volledig beheerde oplossingen voor taakverdeling voor uw scenario's.

  • Als u op zoek bent naar een internationale routering op basis van DNS en u voldoet niet aan de vereisten voor beëindiging van het TLS-protocol (Transport Layer Security), ('SSL-offload') of aanvragen per HTTP/HTTPS-aanvraag, verwerking via de toepassingslaag, raadpleegt u Traffic Manager.
  • Als u de taken wilt verdelen tussen uw servers in een regio in de toepassingslaag, controleert u Application Gateway.
  • Als u de wereld wijde route ring van uw webverkeer wilt optimaliseren en de prestaties en betrouw baarheid van de eind gebruikers van de bovenste laag wilt optimaliseren via snelle globale failover, raadpleegt u de voor deur.

Uw end-to-end scenario 's kunnen eventueel profiteren van een combinatie van deze oplossingen. Zie Opties voor taakverdeling in Azure voor een vergelijking van de opties voor taakverdeling van Azure.

Waarom Azure Load Balancer gebruiken?

Met Azure Load Balancer kunt u uw toepassingen schalen en Maxi maal beschik bare Services maken. Load Balancer biedt ondersteuning voor scenario's met inkomend en uitgaand verkeer. Load Balancer biedt lage latentie en hoge doorvoer en kan omhoog worden geschaald tot miljoenen stromen voor alle TCP- en UDP-toepassingen.

De belangrijkste scenario's die u kunt uitvoeren met Azure Standard Load Balancer zijn:

Standaardbeveiliging

  • Standaard load balancer is gebaseerd op het beveiligings model voor het vertrouwen van het netwerk.

  • Standard Load Balancer is standaard beveiligd en maakt deel uit van uw virtuele netwerk. Het virtuele netwerk is een privé- en geïsoleerd netwerk.

  • Standaard load balancers en standaard open bare IP-adressen worden gesloten voor binnenkomende verbindingen, tenzij ze worden geopend door netwerk beveiligings groepen. Netwerkbeveiligingsgroepen worden gebruikt om toegestaan verkeer expliciet toe te staan. Als u geen NSG hebt op een subnet of NIC van uw virtuele-machine resource, mag het verkeer deze bron niet bereiken. Zie netwerk beveiligings groepenvoor meer informatie over nsg's en hoe u deze toepast op uw scenario.

  • Basis load balancer is standaard geopend met het internet.

  • De gegevens van de klant worden niet opgeslagen door de Load Balancer.

Prijzen en SLA

Zie prijzen van Load Balancervoor standaard Load Balancer prijs informatie. Basis load balancer wordt gratis aangeboden. Zie Sla voor Load Balancer. Basic load balancer heeft geen SLA.

Wat is nieuw?

Abonneer u op de RSS-feed en bekijk de nieuwste updates voor Azure Load Balancer-functies op de pagina Azure-updates.

Volgende stappen

Zie Een openbare standaard load balancer maken om aan de slag te gaan met een load balancer.

Zie Azure Load Balancer-onderdelen en Azure Load Balancer concepten voor meer informatie over Azure Load Balancer beperkingen en-onderdelen