Gegevens transformatie-manipulatie

In dit artikel worden de modules in Azure Machine Learning Studio (klassiek) beschreven die u kunt gebruiken voor het bewerken van basis gegevens.

Notitie

Van toepassing op : machine learning Studio (klassiek)

Deze inhoud is alleen van toepassing op Studio (klassiek). Er zijn Vergelijk bare modules voor slepen en neerzetten toegevoegd aan Azure Machine Learning Designer. In dit artikel vindt u meer informatie over de twee versies.

Machine Learning Studio (klassiek) ondersteunt taken die specifiek zijn voor machine learning, zoals normalisatie of functie selectie. De modules in deze categorie zijn bedoeld voor meer algemene taken.

Taken voor gegevens manipulatie

De modules in deze categorie zijn bedoeld ter ondersteuning van belang rijke gegevens beheer taken die mogelijk moeten worden uitgevoerd in Machine Learning Studio (klassiek). De volgende taken zijn voor beelden van kern taken voor gegevens beheer:

  • Combi neer twee gegevens sets, hetzij met behulp van samen voegingen, hetzij door het samen voegen van kolommen of rijen.
  • Nieuwe categorieën maken voor het groeperen van gegevens.
  • Wijzig kolom koppen, wijzig kolom gegevens typen of markeer kolommen als kenmerken of labels.
  • Controleer op ontbrekende waarden en vervang ze door de juiste waarden.

Voorbeelden

Voor voor beelden van het werken met complexe gegevens in machine learning experimenten, raadpleegt u deze voor beelden in de Azure AI Gallery:

Modules in deze categorie

De categorie gegevens transformatie-manipulatie omvat de volgende modules:

Zie ook