ICluster-interface

In dit artikel wordt beschreven ICluster wat de interface is voor getrainde cluster modellen die worden gebruikt in azure machine learning Studio (klassiek).

Notitie

Van toepassing op : machine learning Studio (klassiek)

Deze inhoud is alleen van toepassing op Studio (klassiek). Er zijn Vergelijk bare modules voor slepen en neerzetten toegevoegd aan Azure Machine Learning Designer. In dit artikel vindt u meer informatie over de twee versies.

De ICluster interface biedt methoden en eigenschappen die worden gebruikt voor het configureren en gebruiken van cluster modellen. Een leerer is gedefinieerd als een reeks instructies voor het uitvoeren van gestandaardiseerde machine learning taken.

De ICluster interface biedt de volgende methoden en eigenschappen voor het werken met cluster modellen:

  • Hiermee worden de functie kenmerken opgehaald of ingesteld
  • Traint een cluster model op basis van gegevens
  • Past een cluster model toe op nieuwe gegevens

U kunt alleen communiceren ICluster in Studio (klassiek) of in een van de ondersteunde api's.

Voor classificaties of regressie modellen gebruikt u de iLearner -interface.

Zie ook

Gegevens typen van module