ITransform-interface

In dit artikel wordt beschreven ITransform , een interface in azure machine learning Studio (klassiek) waarin een vooraf gedefinieerde trans formatie wordt opgeslagen of waarmee een vooraf gedefinieerde trans formatie op gegevens wordt toegepast.

Notitie

Van toepassing op : machine learning Studio (klassiek)

Deze inhoud is alleen van toepassing op Studio (klassiek). Er zijn Vergelijk bare modules voor slepen en neerzetten toegevoegd aan Azure Machine Learning Designer. In dit artikel vindt u meer informatie over de twee versies.

De ITransform interface biedt de volgende functionaliteit:

  • Hiermee kunt u een trans formatie opslaan die het resultaat is van de bewerking van een andere module
  • Hiermee wordt een vooraf gedefinieerde trans formatie geaccepteerd
  • Hiermee wordt een invoer gegevensset geaccepteerd
  • Retourneert een DataTable met de getransformeerde gegevens

U kunt alleen communiceren ITransform in Studio (klassiek) of in een van de ondersteunde api's.

Zie ook

Gegevens typen van module