Statistische functies

In dit artikel worden de modules in Azure Machine Learning Studio (klassiek) beschreven die ondersteuning bieden voor wiskundige en statistische bewerkingen die essentieel zijn voor machine learning. Als u taken zoals het volgende in uw experiment wilt uitvoeren, kijkt u in de categorie statistische functies :

  • Ad hoc-berekeningen uitvoeren op kolom waarden, zoals afronden of een absolute waarde gebruiken.
  • Reken middelen, logaritmen en andere statistieken die vaak worden gebruikt in machine learning.
  • Correlatie-en waarschijnlijkheids scores berekenen.
  • Berekende z-scores.
  • Reken veel gebruikte statistische distributies, zoals Weibull, gamma en Beta.
  • Statistische rapporten genereren over een set kolommen of een gegevensset.

Notitie

Van toepassing op : machine learning Studio (klassiek)

Deze inhoud is alleen van toepassing op Studio (klassiek). Er zijn Vergelijk bare modules voor slepen en neerzetten toegevoegd aan Azure Machine Learning Designer. In dit artikel vindt u meer informatie over de twee versies.

Als u bijvoorbeeld een nieuwe gegevensset hebt, kunt u de module gegevens samenvatten eerst gebruiken. Er wordt een rapport gegenereerd voor een volledige gegevensset met standaard statistische maat eenheden, zoals gemiddelde en standaard afwijking.

Als u meer geavanceerde statistieken nodig hebt, zoals een voor beeld van scheefheid of interkwartiel-afstand, gebruikt u de module Compute-elementele statistieken voor het genereren van aanvullende beschrijvende statistieken.

Omdat de modules de resultaten genereren telkens wanneer u het experiment uitvoert, worden de resultaten bijgewerkt als uw gegevens worden gewijzigd.

Lijst met modules

De categorie statistische functies omvat de volgende modules:

Zie ook