Meer informatie over de Azure Media Services Video Indexer

Azure Media Services Video Indexer is een cloudtoepassing die is gebouwd met behulp van Azure Media Analytics, Azure Cognitive Search en Cognitive Services (zoals de Face-API, Microsoft Translator, de Computer Vision-API en Custom Speech Service). Hiermee kunt u inzichten ophalen uit uw video's met Video Indexer-modellen voor audio en video.