Documentatie voor Azure Notification Hubs

Informatie over het gebruik van Notification Hubs, een schaalbaar systeem, geschikt voor meerdere platforms, om snel pushmeldingen te verzenden naar toepassingen die worden uitgevoerd op verschillende soorten apparaten (Android, iOS, Windows, Windows Phone, Baidu, Kindle).

Zelfstudies, API-referenties en andere documentatie laten zien hoe u pushmeldingen instelt en verzendt van een willekeurige back-end naar een willekeurig mobiel apparaat.

Zelfstudies met stapsgewijze instructies

Informatie over het verzenden van pushmeldingen met Notification Hubs:

  1. Pushmeldingen verzenden naar alle geregistreerde apparaten - Android | Baidu | iOS | Kindle | Windows | Windows Phone | Xamarin.Android | Xamarin.iOS
  2. Pushmeldingen verzenden naar specifieke apparaten - Android | iOS | Windows | Windows Phone
  3. Pushmeldingen verzenden naar specifieke gebruikers - Android | iOS | Windows
  4. Locatiegebaseerde pushmeldingen verzenden - Windows
  5. Persoonlijke en gelokaliseerde pushmeldingen verzenden - iOS | Windows

Voorbeelden

Azure Notification Hubs-voorbeeldapps zijn uit meerdere bronnen beschikbaar. We bundelen platformspecifieke voorbeelden met de afzonderlijke SDK's (koppelingen hieronder). De zelfstandige opslagplaats met voorbeelden bevat ook voorbeelden voor andere platformen.

Naslaginformatie