Een Object Anchors visualiseren

U hoeft geen geconverteerd model te visualiseren om het te gebruiken. Er is echter een eenvoudige manier om de mesh te bekijken voordat u deze kunt gebruiken als u wilt.

Volg de stappen in onze Snelstart voor de Unity-app,met één kleine wijziging. Wanneer u de voorbeeldscène bouwt, opent u in plaats van AOASampleDoel, Visualize Visualisaties en voegt u deze toe aan de lijst met scène-builds. Zorg er vervolgens in Build Instellingenvoor dat er naast Alleen Visualize Visualisatie een vinkje staat: alle andere scènes mogen niet worden opgenomen.

build-instellingen visualiseren

Sluit het dialoogvenster Build Instellingen in plaats van de knop Build te selecteren.

Selecteer in het deelvenster Hiërarchie het GameObject Visualizer.

hiërarchie

Zoek in het deelvenster Inspector de eigenschap Modelpad onder de sectie Mesh Loader (Script) en typ het pad naar het Object Anchors-modelbestand, inclusief de bestandsextensie.

Inspector

Selecteer de knop Afspelen bovenaan de Unity-editor en zorg ervoor dat de weergave Scène is geselecteerd.

weergave afspelen en scène

Met behulp van de navigatiebesturingselementenvoor scèneweergaven van Unity kunt u nu uw Object Anchors inspecteren.

model visualiseren