SDK's


 • .NET SDK

  De Azure-bibliotheken voor .NET ophalen


 • Java SDK

  De Azure-bibliotheken voor Java ophalen


 • Node SDK

  De Azure-bibliotheken voor Node ophalen


 • Python SDK

  De Azure-bibliotheken voor Python ophalen


 • Ruby SDK

  De Azure-bibliotheken voor Ruby ophalen


 • PHP SDK

  De Azure-bibliotheken voor PHP ophalen


 • Xamarin

  Informatie over de manier waarop deze services gegevenswetenschappers helpen om AI-oplossingen te ontwikkelen met behulp van Python-tools en -bibliotheken met een breed scala aan gegevens en rekenservices van Azure.


 • Go-SDK

  De Azure-bibliotheken voor Go ophalen