Zelfstudie: Zelfstandig cluster opschonen

Zelfstandige Service Fabric-clusters geven u de optie uw eigen omgeving voor het hosten van Service Fabric te kiezen. In deze reeks zelfstudies maakt u een zelfstandig cluster dat in AWS of Azure wordt gehost. Vervolgens implementeert u een toepassing in het cluster.

Deze zelfstudie is deel vier een serie. In dit deel van de reeks wordt uitgelegd hoe u de AWS- of Azure-resources kunt verwijderen die u hebt gemaakt voor het hosten van uw Service Fabric-cluster.

In dit artikel leert u:

 • Een Service Fabric-cluster verwijderen
 • Uw AWS- of Azure-resources verwijderen

Een Service Fabric-cluster verwijderen

 1. Ga met behulp van RDP naar de VM die u hebt gebruikt voor de installatie van Service Fabric.
 2. Open PowerShell.
 3. Ga naar de uitgepakte map uit de tweede zelfstudie.
 4. Voer de volgende opdracht uit om het Service Fabric-cluster te verwijderen:
.\RemoveServiceFabricCluster.ps1 -ClusterConfigFilePath .\ClusterConfig.Unsecure.MultiMachine.json
 1. Voer Y in wanneer u daarom wordt gevraagd. Als de opdracht is gelukt, ziet de uitvoer er als volgt uit (maar dan met uw eigen IP-adressen):
Best Practices Analyzer completed successfully.
Removing configuration from machine 172.31.21.141
Removing configuration from machine 172.31.27.1
Removing configuration from machine 172.31.20.163
Configuration removed from machine 172.31.21.141
Configuration removed from machine 172.31.27.1
Configuration removed from machine 172.31.20.163
The cluster is successfully removed.

AWS-resources verwijderen

 1. Meld u aan bij uw AWS-account.
 2. Ga naar de EC2-console.
 3. Selecteer de drie knooppunten die u hebt gemaakt in deel een van de zelfstudie.
 4. Selecteer Actions > Instance State > Terminate.

Azure-resources verwijderen

 1. Meld u aan bij Azure Portal.
 2. Ga naar de sectie Virtual Machines.
 3. Schakel de selectievakjes in bij de drie knooppunten die u hebt gemaakt in deel een van de zelfstudie.
 4. Selecteer Verwijderen.

Volgende stappen

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u de resources kunt verwijderen die u in de vorige stappen hebt gemaakt.

 • Uw resources opschonen