Azure Site Recovery-resources voorbereiden op herstel na noodgeval van Azure VMware Solution-VM's

In dit artikel wordt beschreven hoe u Azure-resources en -onderdelen voorbereidt, zodat u herstel na noodgeval kunt instellen van Azure VMware Solution-VM’s met behulp van de service Azure Site Recovery. Azure VMware Solution biedt privéclouds in Azure. Deze privéclouds bevatten vSphere-clusters, gebouwd op basis van een toegewezen bare-metal Azure-infrastructuur.

Dit artikel is de eerste zelfstudie in een reeks waarin u leest hoe u herstel na noodgeval kunt instellen voor Azure VMware Solution-VM’s.

In deze zelfstudie leert u het volgende:

 • Controleren of het Azure-account replicatiemachtigingen heeft.
 • Maak een Recovery Services-kluis. Een kluis bevat metagegevens en configuratiegegevens voor VM’s, en andere replicatieonderdelen.
 • Stel een virtueel Azure-netwerk (VNet) in. Wanneer de Azure-VM's zijn gemaakt na de failover, worden ze gekoppeld aan dit netwerk.

Notitie

In zelfstudies ziet u steeds het eenvoudigste implementatiepad voor een scenario. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van standaardopties en niet alle mogelijke instellingen en paden worden weergegeven. Voor gedetailleerde instructies bekijkt u het artikel in de instructiesectie van de Site Recovery-inhoudsopgave.

Notitie

Enkele van de concepten van het gebruik van Azure Site Recovery voor Azure VMware Solution overlappen met herstel na noodgeval van on-premises VMware-VM's en daarom wordt er een onderlinge verwijzing gemaakt naar de documentatie.

Voordat u begint

 • Een Azure VMware Solution-privécloud implementeren in Azure
 • De architectuur beoordelen voor herstel na noodgeval van VMware
 • Lees veelgestelde vragen voor VMware

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint. Meld u vervolgens aan bij de Azure-portal.

Accountmachtigingen controleren

Als u net pas uw gratis Azure-account hebt gemaakt, bent u de beheerder van uw abonnement en hebt u de benodigde machtigingen. Als u niet de abonnementsbeheerder bent, neemt u contact op met de beheerder om de machtigingen te krijgen die u nodig hebt. Om replicatie in te kunnen schakelen voor een nieuwe virtuele machine, moet u de volgende machtigingen hebben:

 • Het maken van een VM in de geselecteerde resourcegroep.
 • Het maken van een VM in het geselecteerde virtuele netwerk.
 • Schrijf naar een Azure Storage-account.
 • Schrijf naar een door Azure beheerde schijf.

U kunt deze taken alleen uitvoeren als aan uw account de ingebouwde rol van Inzender voor virtuele machines is toegewezen. En als u Site Recovery-bewerkingen wilt beheren in een kluis, moet aan uw account ook de ingebouwde rol van Site Recovery-inzender zijn toegewezen.

Een Recovery Services-kluis maken

 1. Selecteer Een resource maken in het menu van de Azure-portal en zoek in de Marketplace naar Recovery.

 2. Selecteer Backup and Site Recovery in de zoekresultaten en klik op de pagina ‘Backup and Site Recovery’ op Maken.

 3. Selecteer op de pagina Een Recovery Services-kluis maken het abonnement. Wij gebruiken het Contoso-abonnement.

 4. Selecteer bij Resourcegroep een bestaande resourcegroep of maak een nieuwe. Voor deze zelfstudie gebruiken we contosoRG.

 5. Voer in Kluisnaam een beschrijvende naam in om de kluis aan te duiden. Voor deze reeks zelfstudies gebruiken we ContosoVMVault.

 6. Selecteer bij Regio de regio waarin de kluis zich moet bevinden. In dit voorbeeld gebruiken we Europa - west.

 7. Selecteer Controleren + maken.

  Screenshot of the Create Recovery Services vault page.

  De nieuwe kluis wordt nu vermeld in Dashboard>Alle resources en op de hoofdpagina Recovery Services-kluizen.

Een Azure-netwerk instellen

Azure VMware Solution-VM’s worden gerepliceerd naar beheerde Azure-schijven. Wanneer er een failover plaatsvindt, worden Azure-VM's gemaakt op basis van deze beheerde schijven en toegevoegd aan het Azure-netwerk dat u in deze procedure opgeeft.

 1. Selecteer in Azure Portal achtereenvolgens Een resource maken>Netwerken>Virtueel netwerk.

 2. Laat Resource Manager geselecteerd als het implementatiemodel.

 3. Voer bij Naam een netwerknaam in. De naam moet uniek zijn binnen de Azure-resourcegroep. In deze zelfstudie gebruiken we ContosoASRnet.

 4. Voer bij Adresruimte het adresbereik van het virtuele netwerk in CDR-notatie in. Wij gebruiken 10.1.0.0/24.

 5. Selecteer bij Abonnement het abonnement waarin u het netwerk wilt maken.

 6. Geef de Resourcegroep op waarin het netwerk wordt gemaakt. We gebruiken de bestaande resourcegroep contosoRG.

 7. Selecteer bij Locatie dezelfde regio als waarin de Recovery Services-kluis is gemaakt. In onze zelfstudie is dat Europa - west. Het netwerk moet zich in dezelfde regio bevinden als de kluis.

 8. Voer bij Adresbereik het bereik in voor het netwerk. Wij gebruiken 10.1.0.0/24 en we gebruiken geen subnet.

 9. We laten de standaardopties staan voor DDoS-basisbescherming zonder service-eindpunt of firewall op het netwerk.

 10. Selecteer Maken.

  Screenshot of the Create virtual network options.

Het duurt een paar seconden voordat het virtuele netwerk is gemaakt. Nadat dit is gemaakt, wordt het in het dashboard van de Azure-portal weergegeven.

Volgende stappen