Documentatie voor Azure SQL Database

Azure SQL Database is een relationele Database-as-a-Service (DBaaS) op basis van de nieuwste stabiele versie van Microsoft SQL Server.