Azure SQL Database - schaalbaarheid

Azure SQL Database kunt u eenvoudig schalen u database door het toevoegen van dat meer rekenkracht (omhoog) of meer database-eenheden (scale-out) toe te voegen.

Meer bronnen

Meer informatie over extra functies die u helpen kunnen bij het schalen van uw gegevens.

  1. Gekoppelde server zijn core SQL Server Database Engine-functie waarmee u gedistribueerde query's van Transact-SQL-code uitvoeren op een andere database-engines.
  2. Geo-replicatie Hiermee kunt u een willekeurig aantal leesbare replica's in verschillende regio's.