Front-end-frameworks en-bibliotheken configureren met de preview-versie van Azure static Web AppsConfigure front-end frameworks and libraries with Azure Static Web Apps Preview

De statische Web Apps van Azure vereist dat u de juiste configuratie waarden hebt in het Build-configuratie bestand voor uw front-end-Framework of-bibliotheek.The Azure Static Web Apps requires that you have the appropriate configuration values in the build configuration file for your front-end framework or library.

ConfiguratieConfiguration

De volgende tabel bevat de instellingen voor een reeks frameworks en bibliotheken1.The following table lists the settings for a series of frameworks and libraries1.

De bedoeling van de tabel kolommen wordt uitgelegd door de volgende items:The intent of the table columns is explained by the following items:

FrameworkFramework Locatie van app-artefactApp artifact location Opdracht voor aangepaste buildCustom build command
Alpine.jsAlpine.js / n.v.t. 2n/a 2
AngularAngular dist/<APP_NAME> npm run build -- --prod
Hoek, universeelAngular Universal dist/<APP_NAME>/browser npm run prerender
AureliaAurelia dist n.v.t.n/a
Backbone.jsBackbone.js / n.v.t.n/a
BlazorBlazor wwwroot n.v.t.n/a
EmberEmber dist n.v.t.n/a
FlutterFlutter build/web flutter build web
Framework7Framework7 www npm run build-prod
GlimmerGlimmer dist n.v.t.n/a
HTMLHTML / n.v.t.n/a
HyperappHyperapp / n.v.t.n/a
JavaScriptJavaScript / n.v.t.n/a
jQueryjQuery / n.v.t.n/a
KnockoutJSKnockoutJS dist n.v.t.n/a
LitElementLitElement dist n.v.t.n/a
MarkoMarko public n.v.t.n/a
MeteoorMeteor bundle n.v.t.n/a
MithrilMithril dist n.v.t.n/a
OmvatPolymer build/default n.v.t.n/a
PreactPreact build n.v.t.n/a
ReactReact build n.v.t.n/a
RedwoodJSRedwoodJS web/dist yarn rw build
MuisStencil www n.v.t.n/a
SvelteSvelte public n.v.t.n/a
Three.jsThree.js / n.v.t.n/a
TypeScriptTypeScript dist n.v.t.n/a
Vue.jsVue.js dist n.v.t.n/a

1 de bovenstaande tabel is niet bedoeld als een uitputtende lijst van frameworks en bibliotheken die samen werken met Azure static web apps.1 The above table is not meant to be an exhaustive list of frameworks and libraries that work with Azure Static Web Apps.

2 niet van toepassing2 Not applicable

Volgende stappenNext steps