Documentatie voor Stream Analytics

Leer hoe u IoT-analyses (Internet of Things) kunt uitvoeren in de cloud met Stream Analytics, een volledig beheerde engine voor gebeurtenisverwerking. Zelfstudies en andere documentatie laten zien hoe u in realtime gegevens van toepassingen, sensoren, apparaten, sociale media en meer kunt analyseren.

QuickStarts van vijf minuten

Informatie over hoe u uw eerste Azure Stream Analytics-taak implementeert:

Zelfstudies met stapsgewijze instructies

Informatie over hoe u uw Azure Stream Analytics-taak implementeert, beheert en bewaakt:

  1. Een Stream Analytics-taak maken om gegevens van telefoongesprekken te analyseren en de resultaten te visualiseren in een Power BI-dashboard
  2. Azure Functions uitvoeren vanuit Azure Stream Analytics-taken
  3. Door gebruiker gedefinieerde JavaScript-functies uitvoeren in Stream Analytics-taken
  4. Een Azure Stream Analytics-taak met CI/CD implementeren met behulp van Azure Pipelines
  5. Een door de gebruiker gedefinieerde C#-functie schrijven voor een Azure Stream Analytics Edge-taak (preview)

Naslaginformatie