Documentatie voor Stream Analytics

Stream Analytics is een volledig beheerde PaaS-service voor de realtime analyse en verwerking van snel veranderende gegevensstromen van IoT-apparaten, toepassingen, clickstreams enzovoort, waarmee indien nodig ook waarschuwingen en acties kunnen worden geactiveerd. Ontdek met onze snelstartgidsen, zelfstudies en voorbeelden hoe u Azure Stream Analytics gebruikt.

QuickStarts van vijf minuten

Informatie over hoe u uw eerste Azure Stream Analytics-taak implementeert:

Zelfstudies met stapsgewijze instructies

Informatie over hoe u uw Azure Stream Analytics-taak implementeert, beheert en bewaakt:

  1. Een Stream Analytics-taak maken om gegevens van telefoongesprekken te analyseren en de resultaten te visualiseren in een Power BI-dashboard
  2. Azure Functions uitvoeren vanuit Azure Stream Analytics-taken
  3. Door gebruiker gedefinieerde JavaScript-functies uitvoeren in Stream Analytics-taken
  4. Een Azure Stream Analytics-taak met CI/CD implementeren met behulp van Azure Pipelines
  5. Een door de gebruiker gedefinieerde C#-functie schrijven voor een Azure Stream Analytics Edge-taak (preview)

Naslaginformatie