Fout codes voor externe Beschik baarheid Azure Stream Analytics

U kunt activiteiten logboeken en resource Logboeken gebruiken om fouten in het onverwachte gedrag van uw Azure Stream Analytics-taak op te lossen. In dit artikel vindt u een overzicht van de beschrijving van elke fout code voor externe Beschik baarheid. Externe beschikbaarheids fouten treden op wanneer een afhankelijke service niet beschikbaar is.

ExternalServiceUnavailable

  • Oorzaak: een service is tijdelijk niet beschikbaar.
  • Aanbeveling: de stream Analytics blijft proberen om de service te bereiken.

EventHubMessagingError

  • Oorzaak: er is een stream Analytics fout opgetreden tijdens de communicatie met EventHub.

Volgende stappen