Een Azure Traffic Manager-profiel beheren

Traffic Manager-profielen gebruiken verkeersrouteringsmethoden voor het beheren van de distributie van verkeer naar uw cloudservices of de website-eindpunten. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u deze profielen kunt maken en beheren.

Een Traffic Manager-profiel maken

U kunt via Azure Portal een Traffic Manager-profiel maken. Zodra u het profiel hebt gemaakt, kunt u eindpunten configureren, bewaken en instellingen wijzigen in Azure Portal. Traffic Manager biedt ondersteuning voor maximaal 200 eindpunten per profiel. Voor de meeste gebruiksscenario's zijn echter slechts enkele eindpunten vereist.

Een Traffic Manager-profiel maken

 1. Meld u vanuit een browser aan bij Azure Portal. Als u nog geen account hebt, kunt u zich registreren voor een gratis proefversie van één maand.
 2. Klik op Een resource maken > Netwerken > Traffic Manager-profiel > Maken.
 3. Vul het volgende in bij Traffic Manager-profiel maken:
  1. In Naam geeft u een naam op voor het profiel. Deze naam moet uniek zijn binnen de zone trafficmanager.net. De naam wordt gebruikt voor de DNS-naam <name>, trafficmanager.net, die wordt gebruikt voor het openen van uw Traffic Manager-profiel.
  2. In Routeringsmethode selecteert u de routeringsmethode Prioriteit.
  3. In Abonnement selecteert u het abonnement waarvoor u dit profiel wilt maken
  4. In Resourcegroep maakt u een nieuwe resourcegroep om dit profiel voor te maken.
  5. In Locatie van de resourcegroep selecteert u de locatie van de resourcegroep. Deze instelling verwijst naar de locatie van de resourcegroep en heeft geen invloed op het Traffic Manager-profiel dat wereldwijd wordt geïmplementeerd.
  6. Klik op Create.
  7. Wanneer de wereldwijde implementatie van uw Traffic Manager-profiel is voltooid, wordt het in de bijbehorende resourcegroep vermeld als één van de resources.

Een profiel uitschakelen, inschakelen of verwijderen

U kunt een bestaand profiel uitschakelen zodat Traffic Manager geen gebruikersaanvragen naar de geconfigureerde eindpunten verwijst. Wanneer u een Traffic Manager-profiel uitschakelt, blijven het profiel en de informatie in het profiel intact en kunt u het profiel en de inhoud bewerken in de Traffic Manager-interface. Verwijzingen worden hervat wanneer u het profiel opnieuw inschakelt. Wanneer u in de Azure-portal een Traffic Manager-profiel maakt, wordt dit automatisch ingeschakeld. Als u een profiel niet meer nodig hebt, kunt u het verwijderen.

Een profiel uitschakelen

 1. Als u een aangepaste domeinnaam gebruikt, wijzigt u de CNAME-record op de Internet-DNS-server zodanig dat deze niet langer naar uw Traffic Manager-profiel wijst.
 2. Het verkeer wordt niet meer via de Traffic Manager-profielinstellingen omgeleid naar de eindpunten.
 3. Meld u vanuit een browser aan bij Azure Portal.
 4. Zoek in de zoekbalk van de portal naar de naam van het Traffic Manager-profiel dat u wilt wijzigen, en klik vervolgens in de weergegeven resultaten op het Traffic Manager-profiel.
 5. Klik op overzicht > uitschakelen.
 6. Bevestig dat u het Traffic Manager-profiel wilt uitschakelen.

Een profiel inschakelen

 1. Meld u vanuit een browser aan bij Azure Portal.
 2. Zoek in de zoekbalk van de portal naar de naam van het Traffic Manager-profiel dat u wilt wijzigen, en klik vervolgens in de weergegeven resultaten op het Traffic Manager-profiel.
 3. Klik op overzicht > inschakelen.
 4. Als u een aangepaste domeinnaam gebruikt, maakt u een CNAME-resourcerecord op de Internet-DNS-server zodat deze naar de domeinnaam van uw Traffic Manager-profiel wijst.
 5. Het verkeer wordt weer omgeleid naar de eindpunten.

Een profiel verwijderen

 1. Zorg ervoor dat de DNS-resourcerecord op uw Internet DNS-server geen CNAME-resourcerecord meer gebruikt die naar de domeinnaam van uw Traffic Manager-profiel wijst.
 2. Zoek in de zoekbalk van de portal naar de naam van het Traffic Manager-profiel dat u wilt wijzigen, en klik vervolgens in de weergegeven resultaten op het Traffic Manager-profiel.
 3. Klik op overzicht > verwijderen.
 4. Bevestig dat u het Traffic Manager-profiel wilt verwijderen.

Volgende stappen