Gegevenslocaties voor Azure Virtual Desktop (klassiek)

Belangrijk

Deze inhoud is van toepassing op Azure Virtual Desktop (klassiek), dat geen ondersteuning biedt Azure Resource Manager Azure Virtual Desktop-objecten. Zie dit artikel als u probeert Azure Resource Manager Azure Virtual Desktop-objecten te beheren.

Azure Virtual Desktop is momenteel beschikbaar voor alle geografische locaties. In eerste instantie kunnen servicemetagegevens alleen worden opgeslagen in Verenigde Staten geografie (VS). Beheerders kunnen de locatie kiezen voor het opslaan van gebruikersgegevens wanneer ze de virtuele machines van de hostgroep en de bijbehorende services, zoals bestandsservers, maken. Meer informatie over Azure-geografische gebieden op de kaart van het Azure-datacenter.

Notitie

Microsoft controleert of beperkt de regio's waar u of uw gebruikers toegang hebben tot uw gebruikers- en app-specifieke gegevens niet.

Belangrijk

Azure Virtual Desktop slaat algemene metagegevensinformatie, zoals tenantnamen, hostgroepnamen, app-groepsnamen en user principal names, op in een datacenter in de Verenigde Staten. De opgeslagen metagegevens worden 'at rest' versleuteld en geografisch redundante spiegels worden in de Verenigde Staten. Alle klantgegevens, zoals app-instellingen en gebruikersgegevens, bevinden zich op de locatie die de klant kiest en worden niet beheerd door de service.

Servicemetagegevens worden in de Verenigde Staten voor noodhersteldoeleinden.