Documentatie over virtuele-machineschaalsets

Met schaalsets van virtuele Azure-machines kunt u een groep automatisch schalende VM's met gelijke taakverdeling maken en beheren.