Grootten voor virtuele Linux-machines in azureSizes for Linux virtual machines in Azure

In dit artikel worden de beschik bare grootten en opties voor de virtuele machines van Azure beschreven die u kunt gebruiken om uw Linux-apps en-workloads uit te voeren.This article describes the available sizes and options for the Azure virtual machines you can use to run your Linux apps and workloads. Het biedt ook overwegingen bij de implementatie om te weten wanneer u van plan bent deze resources te gebruiken.It also provides deployment considerations to be aware of when you're planning to use these resources. Dit artikel is ook beschikbaar voor virtuele Windows-machines.This article is also available for Windows virtual machines.

TypeType GroottenSizes BeschrijvingDescription
Algemeen doelGeneral purpose B, Dsv3, Dv3, Dasv4, Dav4, DSv2, dv2, Av2, DCB, Dsv3, Dv3, Dasv4, Dav4, DSv2, Dv2, Av2, DC Evenwichtige CPU-geheugenverhouding.Balanced CPU-to-memory ratio. Ideaal voor testen en ontwikkelen, kleine tot middelgrote databases en webservers met weinig of gemiddeld verkeer.Ideal for testing and development, small to medium databases, and low to medium traffic web servers.
Geoptimaliseerde rekenkrachtCompute optimized Fsv2Fsv2 Hoge CPU-geheugenverhouding.High CPU-to-memory ratio. Goed voor webservers met gemiddeld verkeer, netwerkapparatuur, batchprocessen en toepassingsservers.Good for medium traffic web servers, network appliances, batch processes, and application servers.
Geoptimaliseerd geheugenMemory optimized Esv3, Ev3, Easv4, Eav4, Mv2, M, DSv2, dv2Esv3, Ev3, Easv4, Eav4, Mv2, M, DSv2, Dv2 Hoge geheugen-naar-CPU-verhouding.High memory-to-CPU ratio. Uiterst geschikt voor relationele-databaseservers, middelgrote tot grote caches en analysefuncties in het geheugen.Great for relational database servers, medium to large caches, and in-memory analytics.
Geoptimaliseerde opslagStorage optimized Lsv2Lsv2 Hoge schijf doorvoer en IO ideaal voor Big Data, SQL, NoSQL data bases, data warehousing en grote transactionele data bases.High disk throughput and IO ideal for Big Data, SQL, NoSQL databases, data warehousing and large transactional databases.
GPUGPU NC, NCv2, NCv3, ND, NDv2 (preview), NV, NVv3NC, NCv2, NCv3, ND, NDv2 (Preview), NV, NVv3 Gespecialiseerde virtuele machines gericht op zware grafische rendering en video bewerking, en model training en demijnen (ND) met diep gaande lessen.Specialized virtual machines targeted for heavy graphic rendering and video editing, as well as model training and inferencing (ND) with deep learning. Beschikbaar met één of meerdere Gpu's.Available with single or multiple GPUs.
Krachtig rekenvermogenHigh performance compute HB, HC, HHB, HC, H Onze snelste en krachtigste CPU-virtuele machines met optionele netwerkinterfaces (RDMA) voor hoge doorvoer.Our fastest and most powerful CPU virtual machines with optional high-throughput network interfaces (RDMA).

REST APIREST API

Zie het volgende voor informatie over het gebruik van de REST API om te zoeken naar VM-grootten:For information on using the REST API to query for VM sizes, see the following:

ACUACU

Meer informatie over hoe Azure Compute units (ACU) u kan helpen bij het vergelijken van de reken prestaties in azure-sku's.Learn more about how Azure compute units (ACU) can help you compare compute performance across Azure SKUs.

BenchmarkscoresBenchmark scores

Meer informatie over reken prestaties voor Linux-Vm's met behulp van de Coopmerking-benchmark scores.Learn more about compute performance for Linux VMs using the CoreMark benchmark scores.

Volgende stappenNext steps

Meer informatie over de verschillende beschik bare VM-grootten:Learn more about the different VM sizes that are available: