Quickstart: Een virtuele Windows-machine maken in de Azure-portal

Van toepassing op: ✔️ Windows VM's

Virtuele Azure-machines (VM's) kunnen gemaakt worden via Azure Portal. Deze methode biedt een gebruikersinterface op basis van een browser voor het maken van VM's en van alle verwante resources. In deze quickstart wordt beschreven hoe u de Azure-portal gebruikt voor het implementeren van een virtuele machine (VM) in Azure waarop Windows Server 2019 wordt uitgevoerd. Om uw VM in actie te zien, voert u een externe bureaubladsessie voor de virtuele machine uit en installeert u de IIS-webserver.

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.

Aanmelden bij Azure

Meld u aan bij Azure Portal op https://portal.azure.com.

Virtuele machine maken

 1. Typ virtuele machines in de zoekopdracht.

 2. Selecteer virtuele machines onder Services.

 3. Selecteer op de pagina Virtuele machines de optie Maken en vervolgens Virtuele machine.

 4. Zorg ervoor dat op het tabblad Basics onder Projectgegevens het juiste abonnement is geselecteerd, en kies Nieuwe maken om een nieuwe resourcegroep te maken. Typ myResourceGroup als de naam.

  Schermopname van het gedeelte met projectgegevens waarin wordt aangegeven waar u het Azure-abonnement en de resourcegroep voor de virtuele machine selecteert

 5. Typ onder ExemplaardetailsmyVM als Naam van de virtuele machine en kies VS - oost als de Regio. Kies Windows Server 2019 Datacenter voor de afbeelding en Standard_DS1_v2 als grootte. Houd voor de rest de standaardinstellingen aan.

  Schermopname van het gedeelte Instantiegegevens waarin u een naam voor de virtuele machine opgeeft en de bijbehorende regio, installatiekopie en grootte selecteert

 6. Geeft onder Administrator-account, een gebruikersnaam op, bijvoorbeeld azureuser, en een wachtwoord. Het wachtwoord moet minstens 12 tekens lang zijn en moet voldoen aan de gedefinieerde complexiteitsvereisten.

  Schermopname van het gedeelte Beheerdersaccount waarin u een gebruikersnaam en wachtwoord opgeeft voor de beheerder

 7. Onder Regels voor binnenkomende poort kiest u ​​Geselecteerde poorten toestaan en selecteert u RDP (3389) en HTTP (80) in de vervolgkeuzelijst.

  Schermopname van het gedeelte Regels voor binnenkomende poorten waarin u selecteert voor welke poorten binnenkomende verbindingen toegestaan zijn

 8. Laat de resterende standaardwaarden staan ​​en selecteer vervolgens de knop Beoordelen en maken aan de onderkant van de pagina.

  Schermopname met de knop Controleren en maken onderaan de pagina

 9. Nadat de validatie is uitgevoerd, selecteert u de knop Maken onderaan de pagina.

 10. Nadat de implementatie is voltooid, selecteert u Ga naar resource.

  Schermopname van de volgende stap om naar de resource te gaan

Notitie

Azure biedt een standaard ip-adres voor uitgaande toegang voor Azure Virtual Machines dat niet is toegewezen aan een openbaar IP-adres of zich in de back-endpool van een interne Basic-Azure Load Balancer. Het standaardmechanisme voor uitgaand toegangs-IP biedt een uitgaand IP-adres dat niet kan worden geconfigureerd.

Zie Standaard uitgaande toegang in Azure voor meer informatie over standaard uitgaande toegang

Het standaard-IP-adres voor uitgaande toegang wordt uitgeschakeld wanneer een openbaar IP-adres wordt toegewezen aan de virtuele machine of als de virtuele machine met of zonder uitgaande regels in de back-Standard Load Balancer van een Standard Load Balancer wordt geplaatst. Als een Azure Virtual Network NAT-gatewayresource wordt toegewezen aan het subnet van de virtuele machine, wordt het standaard IP-adres voor uitgaande toegang uitgeschakeld.

Virtuele machines die zijn gemaakt door virtuele-machineschaalsets in de modus Flexibele orchestration hebben geen standaard uitgaande toegang.

Zie Using Source Network Address Translation (SNAT) for outbound connections (Bronnetwerkadresvertaling (SNAT) gebruiken voor uitgaande verbindingen) voormeer informatie over uitgaande verbindingen in Azure.

Verbinding maken met de virtuele machine

Maak via een extern bureaublad verbinding met de virtuele machine. Deze instructies geven aan hoe u vanaf een Windows-computer verbinding maakt met uw VM. Op een Mac hebt u een RDP-client nodig, zoals deze Extern-bureaubladclient uit de Mac App Store.

 1. Selecteer op de overzichtspagina voor uw virtuele machine de knop Verbinding maken selecteer vervolgens RDP.

  Schermopname van de overzichtspagina van de virtuele machine met de locatie van de knop Verbinden

 2. Laat op Verbinding maken met RDP de standaardopties staan om verbinding te maken via IP-adres, via poort 3389 en klik op RDP-bestand downloaden.

 3. Open het gedownloade RDP-bestand en klik op Verbinden wanneer dit wordt gevraagd.

 4. Selecteer in het venster Windows-beveiliging Meer opties en vervolgens Een ander account gebruiken. Typ de gebruikersnaam als localhost-gebruikersnaam, voer het wachtwoord in dat u hebt gemaakt voor de \ virtuele machine en klik vervolgens op OK.

 5. Er wordt mogelijk een certificaatwaarschuwing weergegeven tijdens het aanmelden. Klik op Ja of Doorgaan om de verbinding te maken.

Webserver installeren

Als u uw VM in actie wilt zien, installeert u de IIS-webserver. Open een PowerShell-prompt op de virtuele machine en voer de volgende opdracht uit:

Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools

Wanneer u klaar bent, sluit u de externe-bureaubladverbinding met de virtuele machine.

De welkomstpagina van IIS weergeven

Selecteer in de portal de VM en beweeg in het overzicht van de VM de muisaanwijzer over het IP-adres om Kopiëren naar klembord weer te geven. Kopieer het IP-adres en plak het in een browsertabblad. De standaard welkomstpagina van IIS wordt geopend en moet er als volgende uitzien:

Schermopname van de standaardsite van IIS in een browser

Resources opschonen

Wanneer u de VM niet meer nodig hebt, kunt u de resourcegroep, de machine zelf én alle gerelateerde resources verwijderen.

Ga naar de resourcegroep voor de virtuele machine en selecteer resourcegroep verwijderen. Bevestig de naam van de resourcegroep om het verwijderen van de resources te voltooien.

Volgende stappen

In deze quickstart hebt u een eenvoudige virtuele machine geïmplementeerd, een netwerkpoort geopend voor webverkeer en een eenvoudige webserver geïnstalleerd. Voor meer informatie over virtuele machines in Azure, gaat u verder met de zelfstudie voor virtuele Windows-machines.