Aan de slag met SAP Automation Framework in Azure

Ga snel aan de slag met het SAP Deployment Automation Framework in Azure.

Vereisten

Sommige van de vereisten zijn mogelijk al geïnstalleerd in uw implementatieomgeving. Zowel Cloud Shell als de deployer hebben Terraform en de Azure CLI geïnstalleerd.

De opslagplaats klonen

Kloon de opslagplaats en bereid de uitvoeringsomgeving voor met behulp van de volgende stappen:

  1. Maak een map met de Azure_SAP_Automated_Deployment naam voor de implementatie van uw Automation Framework.
mkdir ~/Azure_SAP_Automated_Deployment; cd $_
git clone https://github.com/Azure/sap-automation.git 

Bereid de omgeving voor met behulp van de volgende stappen:

export DEPLOYMENT_REPO_PATH=~/Azure_SAP_Automated_Deployment/sap-automation
export ARM_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionID>

Notitie

Zorg ervoor dat u de voorbeeldwaarde vervangt <subscriptionID> door uw gegevens.

U kunt de voorbeeldconfiguratiebestanden kopiëren om het implementatieautomatiseringsraamwerk te testen.

cd ~/Azure_SAP_Automated_Deployment

cp -R sap-automation/samples/WORKSPACES WORKSPACES

Tip

De deployer kloont al de sap deployment automation framework-opslagplaats.

De voorbeelden kopiëren

U kunt de voorbeeldconfiguratiebestanden kopiëren om het implementatieautomatiseringsraamwerk te testen.

cd ~/Azure_SAP_Automated_Deployment

cp -R sap-automation/samples/WORKSPACES WORKSPACES

Volgende stap