az ad sp owner

Eigenaren van service-principals beheren.

Opdracht

az ad sp owner list

Lijst met service-principal-eigenaren.

az ad sp owner list

Lijst met service-principal-eigenaren.

az ad sp owner list --id
                    [--query-examples]

Voorbeelden

Lijst met service-principal-eigenaren. (automatisch gegenereerd)

az ad sp owner list --id 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Vereiste parameters

--id

De naam van de service-principal, de object-id of de service-principal.

Optionele parameters

--query-examples

JMESPath-tekenreeks voor u aanbevelen. U kunt een van de query's kopiƫren en plakken na de parameter --query tussen dubbele aanhalingstekens om de resultaten te bekijken. U kunt een of meer positionele trefwoorden toevoegen, zodat we suggesties kunnen geven op basis van deze sleutelwoorden.