Virtuele machines maken met de Azure CLICreate virtual machines with the Azure CLI

In deze zelfstudie ziet u welke stappen nodig zijn om een virtuele machine in te stellen met de Azure CLI.In this tutorial, you learn all of the steps involved in setting up a virtual machine with the Azure CLI. Onder de zelfstudie vallen ook uitvoerquery's, het hergebruiken van Azure-resources en het opschonen van resources.The tutorial also covers output queries, Azure resource reuse, and resource cleanup.

Deze zelfstudie kan worden voltooid met de interactieve ervaring die wordt aangeboden via Azure Cloud Shell, maar u kunt ook de CLI lokaal installeren.This tutorial can be completed with the interactive experienced offered through Azure Cloud Shell, or you may install the CLI locally.

Gebruik Ctrl + Shift + V (Cmd + Shift + V in macOS) om tekst uit de zelfstudie in Azure Cloud Shell te plakken.Use ctrl-shift-v (cmd-shift-v on macOS) to paste tutorial text into Azure Cloud Shell.