Azure-CLI installerenInstall the Azure CLI

De Azure CLI is een opdrachtregelprogramma voor gebruiksvriendelijk beheer van Azure-resources.The Azure CLI is a command-line tool providing a great experience for managing Azure resources. Met de CLI kunt u eenvoudig scripts uitvoeren, query's voor gegevens uitvoeren, langdurige bewerkingen ondersteunen en meer.The CLI is designed to make scripting easy, query data, support long-running operations, and more. Probeer het nu en ontdek wat de CLI u te bieden heeft.Try it today and find out what the CLI has to offer!

De huidige versie van de Azure CLI is 2.0.75.The current version of the Azure CLI is 2.0.75. Zie de opmerkingen bij de release voor meer informatie over de nieuwste release.For information about the latest release, see the release notes. Voer az --version uit om de geïnstalleerde versie te vinden en te controleren of u deze moet bijwerken.To find your installed version and see if you need to update, run az --version.

Notitie

Als u gebruikmaakt van het klassieke Azure-implementatiemodel, installeert u de klassieke Azure CLI.If you're using the Azure classic deployment model, install the Azure classic CLI.