Wat zijn de verschillen tussen Microsoft Cloud App Security en Office 365 Cloud App Security?What are the differences between Microsoft Cloud App Security and Office 365 Cloud App Security?

Van toepassing op: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

In dit artikel worden de verschillen beschreven tussen Cloud App Security en Office 365 Cloud App Security.This article describes the differences between Cloud App Security and Office 365 Cloud App Security. Zie aan de slag met office 365 Cloud app Securityvoor meer informatie over office 365 Cloud app Security.For information about Office 365 Cloud App Security, see Get started with Office 365 Cloud App Security.

Zie het Microsoft Cloud app Security-licentie bladvoor meer informatie over licentie verlening.For information about licensing, see the Microsoft Cloud App Security licensing datasheet.

Microsoft Cloud App SecurityMicrosoft Cloud App Security

Microsoft Cloud App Security is een uitgebreide cross-SaaS-oplossing die diepe zicht baarheid, krachtige gegevens controles en verbeterde bedreigings beveiliging voor uw Cloud-apps brengt.Microsoft Cloud App Security is a comprehensive cross-SaaS solution bringing deep visibility, strong data controls, and enhanced threat protection to your cloud apps. Met deze service kunt u inzicht krijgen in schaduw IT door de Cloud-apps te detecteren die in gebruik zijn.With this service, you can gain visibility into Shadow IT by discovering cloud apps in use. U kunt gegevens in de apps beheren en beveiligen zodra u deze naar de service hebt goedgekeurd.You can control and protect data in the apps once you sanction them to the service.

Office 365 Cloud App SecurityOffice 365 Cloud App Security

Office 365 Cloud App Security is een subset van Microsoft Cloud App Security met verbeterde zicht baarheid en controle voor Office 365.Office 365 Cloud App Security is a subset of Microsoft Cloud App Security that provides enhanced visibility and control for Office 365. Office 365 Cloud App Security omvat het detecteren van bedreigingen op basis van activiteiten logboeken van de gebruiker, de detectie van schaduw voor apps met vergelijk bare functionaliteit voor Office 365-aanbiedingen, het beheren van app-machtigingen voor Office 365 en het Toep assen van toegangs-en sessie besturings elementen.Office 365 Cloud App Security includes threat detection based on user activity logs, discovery of Shadow IT for apps that have similar functionality to Office 365 offerings, control app permissions to Office 365, and apply access and session controls.

Functie ondersteuningFeature support

MogelijkheidCapability FunctieFeature Microsoft Cloud App SecurityMicrosoft Cloud App Security Office 365 Cloud App SecurityOffice 365 Cloud App Security
Cloud DiscoveryCloud Discovery Gedetecteerde appsDiscovered apps 16.000 + cloud-apps16,000 + cloud apps 750 + Cloud-apps met vergelijk bare functionaliteit als Office 365750+ cloud apps with similar functionality to Office 365
Implementatie voor detectie analyseDeployment for discovery analysis Hand matig en automatisch uploaden van LogboekenManual and automatic log upload Hand matig uploaden van LogboekenManual log upload
Anoniem maken voor privacy van gebruikers vastleggen in logboekLog anonymization for user privacy YesYes
Toegang tot volledige Cloud app CatalogAccess to full Cloud App Catalog YesYes
Risico analyse van Cloud-appCloud app risk assessment YesYes
Cloud Usage Analytics per app, gebruiker, IP-adresCloud usage analytics per app, user, IP address YesYes
Rapportage van voortdurende analyse &Ongoing analytics & reporting YesYes
Anomalie detectie voor gedetecteerde appsAnomaly detection for discovered apps YesYes
Information ProtectionInformation Protection Ondersteuning voor preventie van gegevens verlies (DLP)Data Loss Prevention (DLP) support Cross-SaaS-DLP en beheer van gegevens delenCross-SaaS DLP and data sharing control Maakt gebruik van bestaande Office DLP (beschikbaar in Office E3 en hoger)Uses existing Office DLP (available in Office E3 and above)
App-machtigingen en de mogelijkheid om toegang in te trekkenApp permissions and ability to revoke access JaYes JaYes
Beleids instelling en afdwingingPolicy setting and enforcement YesYes
Integratie met Azure Information ProtectionIntegration with Azure Information Protection YesYes
Integratie met DLP-oplossingen van derdenIntegration with third-party DLP solutions YesYes
Detectie van bedreigingenThreat Detection Anomalie detectie en gedrags analyseAnomaly detection and behavioral analytics Voor cross-SaaS-apps, waaronder Office 365For Cross-SaaS apps including Office 365 Voor Office 365-appsFor Office 365 apps
Hand matig en automatisch herstel van waarschuwingenManual and automatic alert remediation JaYes JaYes
SIEM-connectorSIEM connector Ja.Yes. Waarschuwingen en activiteiten logboeken voor cross-SaaS-apps.Alerts and activity logs for cross-SaaS apps. Alleen voor Office 365-waarschuwingenFor Office 365 alerts only
Integratie met Microsoft Intelligent Security GraphIntegration to Microsoft Intelligent Security Graph JaYes JaYes
ActiviteitbeleidActivity policies JaYes JaYes
App-beheer voor voorwaardelijke toegangConditional Access App Control Sessie bewaking en-beheer in realtimeReal-time session monitoring and control Elke Cloud-en on-premises appAny cloud and on-premises app Voor Office 365-appsFor Office 365 apps
Cloud platform beveiligingCloud Platform Security BeveiligingsconfiguratiesSecurity configurations Voor Azure, AWS en GCPFor Azure, AWS, and GCP Voor AzureFor Azure

Volgende stappenNext steps

Zie Aan de slag met Cloud App Security voor meer informatie over de basisprincipes.Read about the basics in Getting started with Cloud App Security.

Als u problemen ondervindt, kunnen we u helpen.If you run into any problems, we're here to help. Open een ondersteunings ticketals u hulp of ondersteuning voor uw product probleem wilt ontvangen.To get assistance or support for your product issue, please open a support ticket..Als u problemen ondervindt, kunnen we u helpen.If you run into any problems, we're here to help. Open een ondersteunings ticketals u hulp of ondersteuning voor uw product probleem wilt ontvangen.To get assistance or support for your product issue, please open a support ticket..