Instellen van een lokale opslagplaats

Belangrijk

Als u slechts kleine wijzigingen aan een artikel aanbrengt, hoeft u de stappen in dit artikel niet te voltooien. U kunt meteen doorgaan naar de werkstroom voor kleine/onregelmatige wijzigingen.

Belangrijke inzenders en Microsoft-medewerkers wordt aangeraden deze stappen uit te voeren, zodat ze de werkstroom voor belangrijke/langdurige wijzigingen kunnen gebruiken. Zelfs als u over schrijfmachtigingen beschikt in de hoofdopslagplaats, is het raadzaam (en wordt het in deze handleiding aangenomen) dat u de opslagplaats splitst en kloont naar een locatie waar u over lees-/schrijfmachtigingen beschikt om de door u voorgestelde wijzigingen op te slaan.

Overzicht

Als u weet aan welke opslagplaats u een bijdrage wilt leveren, maakt u hiervan eerst een fork. Nadat u deze fork hebt gemaakt, kloont/kopieert u deze naar uw computer en configureert u uw Git Bash-referenties. Dit bewerkingen voor het instellen hoeven doorgaans slechts een keer te worden uitgevoerd.

Als u nog niet eerder met GitHub hebt gewerkt, bekijkt u de volgende video voor een conceptueel overzicht van het splits- en kloonproces:

1. Maak een GitHub-fork van de hoofdopslagplaats

Alle hoofdopslagplaatsen voor Docs bieden alleen-lezentoegang. Dit houdt in dat u niet rechtstreeks wijzigingen kunt aanbrengen in de inhoud van de opslagplaatsen. Als u een wijziging wilt aanbrengen, moet u een pull-aanvraag indienen bij de opslagplaats. Voor het vereenvoudigen van dit proces moet u van de opslagplaats eerst een kopie voor uzelf maken waarin u schrijftoegang hebt. Hiervoor is een fork van GitHub geschikt. U maakt deze slechts eenmaal.

 1. Ga naar de GitHub-pagina van de hoofdopslagplaats en klik op de knop Fork rechtsboven.
 2. Wanneer u hierom wordt gevraagd, selecteert u uw GitHub-account als de doellocatie waar de fork moet worden gemaakt. Hiermee wordt binnen uw GitHub-account een kopie gemaakt van de opslagplaats.

Voorbeeld van een GitHub-profiel

2. Maak een kloon van de gesplitste opslagplaats

Gebruik de opdracht clone om een kopie van de opslagplaats, uw fork, naar uw apparaat te halen. Hieronder vindt u tips en informatie die u kunt lezen voordat u de kloonbewerking start:

 • Met de kloonopdracht voert u verschillende bewerkingen uit, waaronder het maken van een map in het lokale bestandssysteem voor het opslaan van de opslagplaats, het initialiseren van de opslagplaats en het kopiëren van de GitHub-opslagplaats naar de nieuwe map. De locatie voor de opslagplaats die standaard door Git Bash wordt gebruikt, is doorgaans c:\users\<Windows-user-account>\<repo>. Met de kloonopdracht stelt u tevens een lees/schrijfverbinding met uw fork in, een remote genoemd, die standaard de naam 'origin' krijgt.
 • Het klonen wordt per computer één keer uitgevoerd. Als u een andere computer krijgt, of vanaf meerdere computers bijdragen wilt leveren, moet u de fork ook naar die computer klonen.
 • Net als bij veel andere Git-opdrachten, zijn voor het klonen GitHub-referenties nodig om te kunnen lezen/schrijven van/naar een externe opslagplaats. U kunt uw referenties eenmalig opgeven met Git Credential Manager, of voor elke keer dat u kloont een persoonlijk GitHub-toegangstoken gebruiken.

Kies een van de volgende opties om tijdens de kloonbewerking referenties op te geven die worden gebruikt wanneer Git Bash moet worden geverifieerd bij GitHub.

Notitie

Als u de recentste versie van Git voor Windows hebt geïnstalleerd en de standaardinstallatie hebt geaccepteerd, is Git Credential Manager standaard ingeschakeld. Git Credential Manager maakt verificatie veel eenvoudiger, omdat u uw persoonlijke toegangstoken niet hoeft in te trekken wanneer u geverifieerde verbindingen en remotes met GitHub opnieuw tot stand brengt.

Kloonoptie 1: verifiëren met behulp van Git Credential Manager

 1. Start Git Bash.
 2. Voer bij de opdrachtprompt de volgende opdracht in. Hiermee maakt u een map op uw computer met behulp van de naam als beschreven in <repo>.

  Tip

  U kunt de GitHub-URL van uw fork voor de kloonopdracht ophalen met de knop Klonen of downloaden in de gebruikersinterface van GitHub:

  Klonen of downloaden

  Zorg ervoor dat u tijdens het klonen het pad naar uw fork opgeeft, en niet naar de hoofdopslagplaats waarvandaan u de fork hebt gemaakt. U kunt anders geen wijzigingen aanbrengen. Naar de hoofdopslagplaats wordt verwezen met een organisatienaam, zoals Azure, Microsoft of MicrosoftDocs: github.com/MicrosoftDocs/<repo>. Naar uw fork wordt verwezen met uw persoonlijke GitHub-gebruikersaccount: github.com/<GitHub-username>/<repo>.

  git clone https://github.com/<GitHub-username>/<repo>.git
  

  Uw kloonopdracht ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

  git clone https://github.com/smithj/IntuneDocs-pr.git 
  
 3. Voer uw GitHub-referenties in wanneer dit wordt gevraagd.

  Aanmelding bij GitHub

 4. Voer uw tweeledige verificatiecode in wanneer dit wordt gevraagd.

  Tweeledige verificatie bij GitHub

  Notitie

  Uw referenties worden opgeslagen en gebruikt voor het verifiëren van toekomstige GitHub-aanvragen. U hoeft dit per computer slechts eenmaal te doen.

Ga nu verder naar de sectie Remote instellen voor upstream-opslagplaats.

Kloonoptie 2: verifiëren met persoonlijk GitHub-toegangstoken

 1. Kopieer het persoonlijke toegangstoken dat u hebt gevonden op de Personal access tokens page on GitHub (Pagina met persoonlijke toegangstokens van GitHub). Waarschijnlijk hebt u uw persoonlijke toegangstoken opgeslagen tijdens het instellen van uw GitHub-account.
 2. Start Git Bash.
 3. Voer bij de opdrachtprompt de volgende opdracht in. Hiermee maakt u een map op uw computer met behulp van de naam als beschreven in <repo>.

  git clone https://<GitHub-username>:<token>@github.com/<GitHub-username>/<repo>.git
  

  Uw kloonopdracht ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

  git clone https://smithj:b428654321d613773d423ef2f173ddf4a312345@github.com/smithj/IntuneDocs-pr.git 
  

Notitie

Omdat met de kloonopdracht ook de remote voor 'origin' wordt geconfigureerd, wordt uw token opgeslagen als onderdeel van de remote.

Als u de standaardlocatie gebruikt, wordt de lokale kopie van de opslagplaats opgeslagen in c:\users\<Windows-user-account>\<repo>.

3. Remote instellen voor upstream-opslagplaats

Net zoals met het kloonproces automatisch een lezen/schrijvenverbinding op afstand met uw fork is gemaakt met de naam 'origin', moet u ook een alleen-lezenverbinding op afstand met de naam 'upstream' instellen met de hoofdopslag. U gebruikt deze verbinding om uw lokale opslagplaats gesynchroniseerd te houden met de recentste wijzigingen van anderen. Gebruik de opdracht git remote om dit te doen. Gebruik de opdracht fetch om de vertakkingsinformatie op te halen van de upstream-hoofdopslag. Deze kunt u op een later tijdstip gebruiken.

Als u Git Credential Manager gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:

    cd <repo>
    git remote add upstream https://github.com/<organization>/<repo>.git
    git fetch upstream

Als u een persoonlijk GitHub-toegangstoken gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:

    cd <repo>
    git remote add upstream https://<GitHub-username>:<token>@github.com/<organization>/<repo>.git
    git fetch upstream

Volgende stappen

 • Ga naar het artikel GitHub-bijdragewerkstroom voor meer informatie over het toevoegen en bijwerken van inhoud.
 • Lees de overzichtsartikelen aan het beging van deze handleiding door, mocht u dat nog niet hebben gedaan.