USERNAMEUSERNAME

Retourneert de domeinnaam en gebruikersnaam van de referenties die tijdens de verbindingstijd aan het systeem zijn doorgegeven.Returns the domain name and username from the credentials given to the system at connection time.

SyntaxisSyntax

USERNAME()  

ParametersParameters

Deze expressie heeft geen parameters.This expression has no parameters.

RetourwaardeReturn value

De gebruikersnaam van de referenties die tijdens de verbindingstijd aan het systeem zijn doorgegevenThe username from the credentials given to the system at connection time

VoorbeeldExample

Met de volgende formulier wordt gecontroleerd of de aanmeldingsgegevens van de gebruiker vermeld staan in de UsersTable.The following formula verifies if the user login is part of the UsersTable.

= IF(CONTAINS(UsersTable,UsersTable[login], USERNAME()), "Allowed", BLANK())