Doorlopende rapportcategorieën weergeven - Cloud Discovery-API

Notitie

 • De naam van Microsoft Cloud App Security is gewijzigd. Het heet nu Microsoft Defender for Cloud Apps. In de komende weken werken we de schermafbeeldingen en instructies hier en op gerelateerde pagina's bij. Zie deze aankondiging voor meer informatie over de wijziging. Zie het Microsoft Ignite Security-blog voor meer informatie over de recente hernoeming van Microsoft-beveiligingsservices.

 • Microsoft Defender for Cloud Apps maakt nu deel uit van Microsoft 365 Defender. Met de Microsoft 365 Defender-portal kunnen beveiligingsbeheerders hun beveiligingstaken op één locatie uitvoeren. Dit vereenvoudigt werkstromen en voegt de functionaliteit van de andere Microsoft 365 Defender-services toe. Microsoft 365 Defender is de thuisbasis voor het bewaken en beheren van beveiliging in uw Microsoft-identiteiten, gegevens, apparaten, apps en infrastructuur. Zie Microsoft Defender for Cloud Apps in Microsoft 365 Defender voor meer informatie over deze wijzigingen.

Voer de POST-aanvraag uit om een lijst met categorieën op te halen die zijn gekoppeld aan een doorlopend rapport.

HTTP-aanvraag

POST api/v1/discovery/discovered_apps/categories/

Body-parameters aanvragen

Parameter Beschrijving
filters (optioneel) Objecten filteren met alle zoekfilters voor de aanvraag op categorie-id
sortDirection (optioneel) De sorteerrichting. Mogelijke waarden zijn: asc en desc
sortField (optioneel) Velden die worden gebruikt om entiteiten te sorteren. Mogelijke waarden zijn:
- score: Het totale aantal apps in deze categorie
skip (optioneel) Hiermee wordt het opgegeven aantal records overgeslagen
limiet (optioneel) Maximum aantal records dat door de aanvraag wordt geretourneerd
streamId Records filteren op continue rapport-id
tijdsbestek (optioneel) Records filteren op het aantal dagen sinds het doorlopende rapport voor het laatst is gebruikt

Voorbeeld

Aanvraag

Hier volgt een voorbeeld van de aanvraag.

curl -XPOST -H "Authorization:Token <your_token_key>" -H "Content-Type: application/json" "https://<tenant_id>.<tenant_region>.contoso.com/api/v1/discovery/discovered_apps/categories/" -d '{
 "filters": {
  // some filters
 },
 "skip": 5,
 "limit": 10,
 "streamId": <continuous_report_id>
}'

Antwoord

Retourneert een lijst met app-tags in JSON-indeling.

[
 {
  "id": "SAASDB_CATEGORY_PRODUCT_DESIGN",
  "total": 2
 }
]

Het antwoordobject definieert de volgende eigenschappen.

Veldnaam Veldtype Beschrijving van veld
id tekenreeks De id van de categorie
totaal int Het totale aantal services in de categorie

Ondersteunde logboektypen

De volgende categorie-id's worden momenteel ondersteund:

Id Name
SAASDB_CATEGORY_ACCOUNTING_AND_FINANCE Boekhouding en financiën
SAASDB_CATEGORY_ADVERTISING Advertenties
SAASDB_CATEGORY_ALL Alle categorieën
SAASDB_CATEGORY_BUSINESS_INTELLIGENCE Business intelligence
SAASDB_CATEGORY_BUSINESS_MANAGEMENT Bedrijfsbeheer
SAASDB_CATEGORY_CLOUD_COMPUTING_PLATFORM Cloudcomputingplatform
SAASDB_CATEGORY_CLOUD_STORAGE Cloudopslag
SAASDB_CATEGORY_CODE_HOSTING Codehosting
SAASDB_CATEGORY_COLLABORATION Samenwerking
SAASDB_CATEGORY_COMMUNICATIONS Communicatie
SAASDB_CATEGORY_CONSUMER Consument
SAASDB_CATEGORY_CONTENT_MANAGEMENT Inhoudbeheer
SAASDB_CATEGORY_CONTENT_SHARING Delen van inhoud
SAASDB_CATEGORY_CRM CRM
SAASDB_CATEGORY_CUSTOMER_SUPPORT Klantondersteuning
SAASDB_CATEGORY_DATA_ANALYTICS Gegevensanalyse
SAASDB_CATEGORY_DEVELOPMENT_TOOLS Ontwikkelhulpprogramma’s
SAASDB_CATEGORY_ECOMMERCE E-commerce
SAASDB_CATEGORY_EDUCATION Onderwijs
SAASDB_CATEGORY_FORUMS Forums
SAASDB_CATEGORY_HEALTH Gezondheidszorg
SAASDB_CATEGORY_HOSTING_SERVICES Hostingservices
SAASDB_CATEGORY_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT Human-resource management
SAASDB_CATEGORY_INTERNET_OF_THINGS Internet of Things
SAASDB_CATEGORY_IT_SERVICES IT-services
SAASDB_CATEGORY_MARKETING Marketing
SAASDB_CATEGORY_MEDIA Media
SAASDB_CATEGORY_NEWS_AND_ENTERTAINMENT Nieuws en entertainment
SAASDB_CATEGORY_ONLINE_MEETINGS Onlinevergaderingen
SAASDB_CATEGORY_OPERATIONS_MANAGEMENT Operationeel beheer
SAASDB_CATEGORY_PERSONAL_INSTANT_MESSAGING Persoonlijke chatberichten
SAASDB_CATEGORY_PRODUCT_DESIGN Productontwerp
SAASDB_CATEGORY_PRODUCTIVITY Productiviteit
SAASDB_CATEGORY_PROJECT_MANAGEMENT Projectbeheer
SAASDB_CATEGORY_PROPERTY_MANAGEMENT Eigenschappenbeheer
SAASDB_CATEGORY_SALES Sales
SAASDB_CATEGORY_SECURITY Beveiliging
SAASDB_CATEGORY_SOCIAL_NETWORK Sociaal netwerk
SAASDB_CATEGORY_SUPLLY_CHAIN_AND_LOGISTICS Supply chain en logistiek
SAASDB_CATEGORY_TIME_TRACKING Tijd bijhouden
SAASDB_CATEGORY_TRANSPORTATION_AND_TRAVEL Vervoer en reizen
SAASDB_CATEGORY_UNCLASSIFIED Niet-geclassificeerd
SAASDB_CATEGORY_VENDOR_MANAGEMENT_SYSTEM Systeem voor leveranciersbeheer
SAASDB_CATEGORY_WEB_ANALYTICS Webanalyse
SAASDB_CATEGORY_WEBMAIL Webmail
SAASDB_CATEGORY_WEBSITE_MONITORING Websitebewaking
SAASDB_SUBCATEGORY_INSURANCE_AND_INVESTMENTS Boekhouding en financiën

Als u problemen ondervindt, zijn we hier om u te helpen. Als u hulp of ondersteuning wilt krijgen voor uw productprobleem, opent u een ondersteuningsticket.